(Aan deze pagina zit ik nog te prutsen. Ik wil hier aangeven dat volgens mij het milieu min of meer als wapen tegen ons ingezet wordt.)

 

Klimaatfascisme

Het begon met een gloeilampverbod.

Nederland is ooit bedekt geweest met landijs maar in de periode tussen 20.000 jaar geleden en 12.000 jaar geleden begon het ijs te smelten en steeg de zeespiegel met 120 m, zonder dat er kooldioxide producerende auto's reden.

Daarbij negeert men dat bijvoorbeeld tijdens de geologische periode van het Carboon (ongeveer 300 miljoen jaar geleden) de concentraties kooldioxide in de atmosfeer vele malen hoger dan nu waren, en toch kwamen er daarna ijstijden.

Steeds wordt gesuggereerd dat de temperatuur stijgt door het zogenaamde toenemende broeikaseffect door toenemende concentraties kooldioxide in de lucht. Kooldioxide absorbeert namelijk net als andere moleculen met meer dan twee atomen de warmtestraling van de zon. Water doet dat echter ook. Schattingen gaan ervan uit dat de hoeveelheid geabsorbeerde warmte door kooldioxide in de lucht misschien slechts een tiende of twintigste van de absorptie door water is.

Wereldwijde koolstofcyclus in gigaton koolstof per jaar links (uit 2004) en gemeten kooldioxideconcentratie in de lucht op het station Mauna Loa (rechts)

De uitstoot aan kooldioxide door de mens van 5,5 gigaton per jaar (inmiddels 7 gigaton per jaar) valt in het niet bij de natuurlijke uitstoot (211,6 gigaton per jaar) uit bodem, vegetatie en oceanen. De menselijke bijdrage aan de wereldwijde emissie bedraagt slechts 2,5 % (inmiddels 3,2 %). In de atmosfeer bevindt zich naar schatting altijd 750 gigaton koolstof. Meetresultaten op het eiland Mauna Loa in de Stille Oceaan laten zien dat de concentratie kooldioxide in de atmosfeer gedurende de winter op het noordelijke halfrond iets stijgt en in de zomer steeds weer daalt. Daarbij is de jaarlijkse daling net wat minder dan de stijging zodat de grafiek in zijn geheel heel geleidelijk stijgt. Gesuggereerd is dat deze gemeten stijging overeenkomt met de toegenemende verbranding van fossiele brandstoffen en productie van kooldioxide door de mens. De geleidelijke toename wijst echter op een natuurlijk proces. Productie van kooldioxide door de mens gaat namelijk gepaard met horten en stoten vanwege economische crises en dan weer opleving, oorlogen enz.

Overzicht uit 2009 van wereldwijde menselijke emissie in miljoenen tonnen kooldioxide per jaar

Het overzicht laat zien dat de uitstoot aan kooldioxide van Nederland (249 miljoen ton) in het niet valt bij de wereldwijde uitstoot (30.453 miljoen ton). Het is slechts 0,8 %. Als het Nederland lukt om met behulp van vele honderden miljarden (!) euro's aan investeringen in zonnecollectoren, windmolens en warmtepompen de uitstoot te halveren, daalt de wereldwijde uitstoot daarom met slechts 0,4 %.

Temperaturen en kooldioxideconcentraties in de atmosfeer afgeleid uit boorkernen door honderdduizenden jaren oud ijs

In boorkernen van eeuwenoude Groenlandse en Antarctische ijslagen vindt men wel een positieve correlatie tussen hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer en temperatuur, maar het blijkt dat steeds eerst de temperatuur en honderden jaren later pas de kooldioxideconcentratie stijgt. In laboratoriumopstellingen komt dan wel naar voren dat meer kooldioxide in de lucht tot meer broeikaseffect en een hogere temperatuur leidt, maar de boorkernen laten zien dat de praktijk waarschijnlijk tegenovergesteld aan de theorie is.

Temperatuur van de atmosfeer gecorreleerd aan de kooldioxideconcentratie en omgekeerd

Voor de figuur hierboven werden luchttemperatuur en atmosferische kooldioxideconcentratie op Antarctica, zoals afgeleid uit de boorkernen door de ijslaag boven het Vostokmeer, van 15 tijdstippen uitgezet tegen elkaar. De tijdstippen zijn om de 10.000 jaar gekozen, te beginnen vanaf 150.000 jaar geleden. Rechtsboven wordt duidelijk dat er een sterke correlatie (R = 0,899; de wortel uit de getoonde determinatiecoëfficiënt) bestaat tussen de twee variabelen. Als de hoeveelheid kooldioxide van 190 naar 280 p.p.m. gaat, lijkt daarmee de temperatuur lineair te stijgen van -9 naar 1 °C. De correlatie verbetert echter naar zeer sterk (R = 0,9255) wanneer de temperatuur van 1500 jaar terug, gerekend vanaf elk respectievelijk meetpunt, uitgezet wordt tegen de kooldioixideconcentraties (rechtsboven). De correlatie verslechtert weer als de concentraties vergeleken worden met de temperatuur van 5000 jaar terug (linksonder). Omdat de hoeveelheid kooldioxide geen invloed kan hebben op de temperatuur van 1500 jaar terug, moet het verband tussen de variabelen dus omgekeerd zijn. Als de temperatuur stijgt van -9 naar 2 °C, gaat daardoor de kooldioxideconcentratie in de lucht 1500 jaar later omhoog van 190 naar 270 p.p.m. (rechtsonder).

Een vertraging van 1500 jaar kan worden verklaard met bijvoorbeeld vertraagde uitwaseming van kooldioxide vanuit de oceanen. Het duurt waarchijnlijk jaren voordat een temperatuurstijging of -daling van de atmosfeer de dieper gelegen waterlagen bereikt, waar grote hoeveelheden kooldioxide opgeslagen liggen. De huidige stijging van de kooldioxide in de lucht ligt dan waarschijnlijk aan een temperatuurstijging van ongeveer 1500 jaar geleden. Dat kan de aanloop naar de middeleeuwse warme periode zijn geweest. Een huidige temperatuurstijging van de aftmosfeer wordt dus niet zozeer veroorzaakt door toegenomen concentraties kooldioxide, maar eerder wordt de kooldioxidestijging veroorzaakt door een historische stijging van de temperatuur op aarde vanwege bijvoorbeeld verhoogde instraling vanaf de zon.

Bovendien is de temperatuur op het noordelijk halfrond gestegen. De stijging ligt dan eerder aan een verhoogde plaatselijke instraling van de zon dan aan de wereldwijde stijging van de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer

Opmerkingen

Aline

13.07.2018 09:51

Mee eens. Natuur en biodiversiteit hebben een relatie met overpopulatie. Die moet vlg de 'Rewilders' naar beneden en subsidies zijn gewillig

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina