(Als U dit interessant vindt, wilt U misschien meer lezen over enge politici, vrijmetselaars en illuminati. Zie daarvoor de keuzes hierboven. Succes.)  

Stappenplan voor de politiestaat

Pim van Kesteren, 2014

Overal in het westen kunt U zien dat er door overheid en overheidsinstellingen een merkwaardig maar vast scenario gevolgd wordt. Er worden namelijk voortdurend stappen gezet, waar de bevolking eigenlijk niet achter staat maar die in combinatie onherroepelijk leiden tot de vestiging van een politiestaat.

1. Haal zoveel mogelijk asielzoekers en immigranten uit de meest vreemde landen binnen.

Bijlmer

 

 

2. Ontmoedig assimilatie en stimuleer culturele, religieuze en etnische opsplitsing van de samenleving (multicultuur).

3. Verwoest de eigen identiteit, cultuur en geschiedenis ("De Nederlandse identiteit bestaat niet."). Sloop in het centrum de gebouwen in traditionele bouwstijl en vervang het door de meest afgrijselijke nieuwbouw, zonder enig respect voor geschiedenis of omgeving.

Enschede

 

 

4. Isoleer traditioneel nationalistische landen zoals Rusland, Servië en Israël. Gebruik de media om nationalistische bewegingen en personen in eigen land hevig aan te vallen.

 

 

 

5. Ondermijn de vroegere, collectieve en goedburgerlijke waarden en normen zoals fatsoen, schoonheid en arbeid.

Pindakaasvloer; walgelijke en zwaar door de staat gesubsidieerde onzinkunst van oplichter, pardon Kunstenaar Wim T. Schippers ("Over smaak valt niet te twisten." "Nou ja, andere mensen vinden het misschien mooi"). Hopeloos.

6. Maak de bevolking steeds afhankelijker van staatsuitkeringen. Maak tegelijkertijd met hoge inflatie en hoge belastingen iedereen steeds armer.

Griekenland, 2013

7. Verzin ter afleiding nieuwe religies (Nieuwe ijstijd! Zure Regen! Opwarming van de aarde! Geslachtsneutrale toiletten! Circulaire economie!).

Zonnecellen en windmolens in Nederland dienen alleen maar een blind religieus fanatisme omdat voor elke euro investering er vanwege het wisselvallige weer een euro extra betaald moet worden voor reservecentrales.

 

 

8. Bouw intussen een kolossale Staat op, die alles weet en regelt maar waarover vanwege de omvang geen enkele democratische controle meer mogelijk is. Intimideer de gewone burgers met forse parkeerboetes en laat criminelen los rondlopen.

 

 

 

9. Wacht verder rustig af tot er overal onlusten uitbreken en de situatie onhoudbaar wordt en

Rinkeby, 2013

vestig onder luid gejuich van de linkse elite de politiestaat.

Adri Duivesteijn (PvdA)

Dit scenario wordt overal in de wereld in de vrijmetselaarsgebieden gevolgd. Landen zoals Japan waar vrijmetselaars niet of nauwelijks aanwezig zijn, kennen dit scenario en de daarmee samenhangende problemen niet. Daarmee wil ik nog niet zeggen dat er een structureel plan voor een politiestaat is. De combinatie van enerzijds in het geheim opererende vrijmetselaars met anderzijds kille bureaucraten zonder besef van waarden en normen, stompzinnige bestuurders zonder enige opleiding en grootheidswaanzinnige, pardon Visionaire socialisten is echter dodelijk voor onze democratische rechtsstaat.

Om weer van de dreigende politiestaat af te komen, zouden in het westen de natiestaten weer min of meer hersteld moeten worden. Dat wil zeggen: binnen de landsgrenzen van bij voorbeeld Portugal zou men weer kunnen streven naar een bevolking met overwegend de Portugese nationaliteit, die met elkaar Portugees praat en zelfstandig beslist over de gezamenlijke toekomst van de Portugese bevolking. Zonder EU, euro of multibeleid.

Burgers moeten in ieder geval hun vrijheid, identiteit  en recht op zelfbeschikking terugkrijgen. De hierboven genoemde stappen en maatregelen kunnen daarom maar beter langzaam worden teruggedraaid. Begin in Nederland in vredesnaam met het slopen van al die afschuwelijk lelijke en logge nieuwbouwblokken in elk stadscentrum en vervang het door gebouwen in Nederlandse bouwstijl (symmetrisch schuin pannendak, dakgoten in verband met de regen, evenredige verdeling van ramen over de bakstenen gevel). Oh ja, en schaf natuurlijk de politiestaatwetten zoals de Wet Mulder en de Crisis- en herstelwet af.

Teheran, 1971. De burgersamenleving is in de eerste plaats kwetsbaar en moet daarom krachtig verdedigd worden

Opmerkingen

Leon

16.12.2020 16:22

Komt rechtsreeks uit KGB(CIA) draaiboeken inderdaad. "Cultural Marxism" Uiteindelijk Zionisme... en dan begeef je je op gevaarlijk terrein

Pim van Kesteren

17.12.2020 09:31

Maar wat is dan het verband tussen cultureel marxisme en zionisme? Overigens sta ik helemaal achter Israël. Niet elk Joods persoon is namelijk automatisch een vrijmetselaar.

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina