Weg met stadsverwarming

Pim van Kesteren, 2019

Stadsverwarming is een hopeloos verouderd en kostbaar systeem. Als U in een stadsverwarmingsgebied woont of komt te wonen, zit U er echter aan vast. U kunt nog bijvoorbeeld een warmtepomp laten aansluiten, maar dat is een lawaaiig en behoorlijk complex en dus prijzig systeem. Toch is het mogelijk om met minder moeite en investeringen aan de terreur van de warmteaanbieder te ontsnappen. Met onderstaand stappenplan ben ik bezig om in Almere van de Nuon af te komen. Ik kan iedereen aanraden om hetzelfde te doen. Het scheelt uiteindelijk enorm veel geld, maar eigenlijk bent U ook moreel verplicht om iets tegen de oprukkende sovjetisering en stadsverwarming te doen. Toenemende stadsverwarming betekent namelijk toenemende afhankelijkheid.

Waarom geen stadsverwarming

In principe is warmte-krachtkoppeling een prima idee. Bij de verbranding van kolen of gas voor de opwekking van elektriciteit komt immers ook warmte in de vorm van warm koelwater of warme afvoergassen vrij. Deze warmte kan nuttig worden aangewend op plaatsen waar geen elektriciteit maar juist warmte nodig is, bijvoorbeeld bij de verwarming van tuinbouwkassen in de directe nabijheid van de centrale.

Bij transport van de warmte in de vorm van warm water over grotere afstanden zoals dat voor stadsverwarming nodig is, doen zich echter diverse problemen voor. In de eerste plaats is het een niet erg doelmatige transportvorm van energie. In vergelijking met elektriciteit of gas zijn er voor het warme water veel dikkere en dus duurdere buizen nodig, terwijl de energie-inhoud veel minder is. Om te voorkomen dat warmte bij transport weer verloren gaat, is er verder een dikke isolatielaag om de leiding nodig. Dit maakt de aanleg van een warmtenet extra duur. Daar komt bij dat het warme water onderweg bij afstanden van meerdere kilometers bijverwarmd moet worden, omdat ondanks de isolatie warmte weglekt. Dit bijverwarmen gebeurt met gasbranders in de kleine bijgebouwtjes die overal in een stadsverwarmingsgebied staan. Het bijverwarmen zorgt ervoor dat veel warmte die uiteindelijk aankomt bij de consument, niet afkomstig is van het warme koelwater van de elektriciteitscentrale maar van de gasbranders van de aanbieder van stadswarmte. In feite is men bij stadsverwarming dus grotendeels centraal aangesloten op een ordinaire gasgestookte kolchozketel. Kolchoz in de zin van collectieve huishouding, zoals in de voormalige Russische Sovjet-Unie.

De bijzondere transportleidingen en het bijverwarmen maken stadsverwarming extreem duur. In de jaren 80 van de vorige eeuw liet bijvoorbeeld de gemeente Almere een onderzoek uitvoeren naar de verschillen tussen woningen in Almere Stad (met stadsverwarming van de toenmalige Mesa) en Almere Haven (met gasverwarming). In beide gebieden ging het om exact dezelfde huizen, namelijk snel middels kokerbouw neergezette rijtjeswoningen met plat dak. In Almere Stad viel het op dat deze moeilijk verhuurbaar waren, terwijl dezelfde huizen in Haven bijna direct verhuurd werden. Het verschil bleek te zijn dat huizen in Almere Stad gemiddeld 50 gulden per maand duurder waren vanwege de stadsverwarming en het bijbehorende elektrische koken. Voor alle duidelijkheid, in die tijd verdienden gewone mensen een salaris van 900 of 1000 gulden per maand. 50 gulden is dan relatief veel geld. De 50 gulden van de jaren 80 laat zich gemakkelijk vertalen naar 100 euro per maand nu.

De aanleg van stadsverwarming is ingrijpend en complex en dus zeer kostbaar

Vanwege de opzet van het warmtenet is er ook steeds slechts een enkele aanbieder, bijvoorbeeld Nuon of Essent of Eneco. Deze commerciële, op winst gerichte bedrijven maken misbruik van hun monopoliepositie door extreem hoge bedragen voor de levering te vragen. De tarieven voor stadsverwarming worden dan wel vastgelegd door Energiened, maar de belangrijkste leden daarin zijn juist Nuon, Essent en Eneco. Tarieven van stadsverwarming worden vergeleken met de kosten bij woningen met gasverwarming, maar dit vergelijken gebeurt ook weer door de energiebedrijven zelf zodat de slager dus zijn eigen vlees mag keuren.

Opvallend zijn verder de boetes bij levering van stadsverwarming. Bij een abonnement op een mobiele telefoon of bij een verzekering zal het desbetreffende bedrijf niet snel hoge boetes uitschrijven als men een termijnbetaling mist. De klant stapt dan immers direct over naar een andere aanbieder. Bij stadsverwarming is dat overstappen onmogelijk, doordat concurrentie ontbreekt en men voor warm water volledig afhankelijk is van slechts een enkele aanbieder. Maar stel nu dat U wat ouder en wat meer vergeetachtig wordt. Of U betaalt met een vaste periodieke overschrijving maar mist een betaling vanwege tijdelijk rood staan. De Nuon schrijft dan bijvoorbeeld automatisch een boete van 7 euro uit. Als U deze niet betaalt - de betalingen gaan immers periodiek met een vast bedrag - verhoogt de Nuon de boete naar 40 euro. Als dit een paar keer gebeurt, wordt er een incassobureau ingeschakeld dat met een exploit van 120 euro aan komt zetten, enzovoorts. Mensen met een laag inkomen kunnen zo in ernstige problemen komen, doordat energiebedrijf en incassobureaus de schulden in snel tempo verhogen. U heeft geen andere keuze dan veel geld betalen.

Voor de Nederlandse biomassacentrales worden wereldwijd enorme oppervlaktes aan bos omgehakt

Bijzonder ergerlijk is dat het warme water van de stadsverwarming tegenwoordig niet meer afkomstig hoeft te zijn van centrales met warmtekrachtkoppeling, dus productie van zowel elektriciteit als warm water. In het kader van het Klimaatakkoord, in feite een ecofascistische staatsgreep in Nederland, is namelijk afgesproken dat energiecentrales gestookt zullen worden met biomassa. Energiebedrijven ontvangen daarvoor in totaal meer dan 11 miljard euro aan subsidies. Daarmee looft de regering een premie uit voor elke omgehakte boom, omdat door de subsidies de prijs voor houtsnippers gestegen is naar 15 cent per kilo. Vanwege deze hoge prijs hakken natuurbeheerders overal in Nederland hun bossen om - met de smoes dat kale zandvlaktes ook een vorm van natuur zijn - en halen Nederlandse gemeentes op grote schaal de laanbomen weg. Inmiddels heeft deze groene waanzin er toe geleid dat Vattenfall, de opvolger van NUON, energiecentrales bouwt die geen elektriciteit meer maar alleen nog warm water leveren. Nederlandse natuur wordt op deze wijze massaal opgestookt in een ordinaire gemeenschappelijke verwarmingsketel, waarbij op sovjetwijze concurrentie met andere aanbieders van warmte uitgesloten is.

Definitief van de kolchozketel af

Stel dat U vanwege het bovenstaande van de stadsverwarming af wilt. In een stadsverwarmingsgebied bestaat de keuze voor goedkoop gas echter niet, doordat de overheid weigert daarvoor aansluitingen aan te leggen. Er is echter wel elektriciteit en bij die energievorm zijn er vele concurrerende aanbieders. Het is dus mogelijk om steeds te blijven zoeken naar de laagste prijs per kilowattuur. Een overstap naar elektrisch verwarmen moet echter goed worden doordacht. Bestudeer eerst uitgebreid alle mogelijkheden en modellen, met de bijbehorende aanlegkosten en de verwachte bedrijfskosten.

De eerste stap om van stadsverwarming af te komen, is het overstappen naar een andere aanbieder van elektriciteit als U dat nog niet gedaan heeft. De volgende stap is het aanleggen van een elektrische boiler van bijvoorbeeld 80 tot 160 liter (ongeveer 1200 tot 1700 euro inclusief btw en aanlegkosten) voor warm kraanwater. Deze maakt gebruik van de bestaande leidingen en er hoeven geen wijzigingen in de groepenkast te worden aangebracht. Het apparaat gaat gewoon in het bestaande stopcontact en U kunt weer gewoon wassen en douchen.

Vervolgens wordt de bestaande centrale verwarming aangesloten op een elektrische CV-ketel (6 of 9 KW, ongeveer 1400 tot 1800 euro inclusief btw en aanlegkosten). De ketel is geruisloos en radiatoren en leidingen hoeven niet vervangen te worden. Wel moet er een aanpassing in de elektriciteitskast komen (kosten bijvoorbeeld 800 euro) en U gaat meer vastrecht per maand (20 euro) betalen. Er bestaan ook gecombineerde systemen die zowel warm kraanwater als radiatorwarmte leveren, maar dan is de centrale verwarming in de zomer niet uit te zetten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook volledig elektrische systemen voor verwarming waarvoor de radiatoren vervangen moeten worden, wat de overstap juist extra duur maakt.

De aanlegkosten van voornoemde elektrische apparatuur voor verwarming zijn hoe dan ook flink. De kosten voor een warmtepomp zijn echter nog veel hoger, doordat het daarbij om een veel complexere installatie gaat. De maandelijke elektriciteitsrekening zal toenemen door het hogere vastrecht en het grotere verbruik. Omdat echter stadsverwarming zo krankzinnig duur is, maakt U toch al na enkele jaren (bijvoorbeeld 6 tot 10 jaar) winst. Bedenk ook dat de installatie van een elektrische verwarming de waarde van het huis verhoogt. Wie een stadsverwarmingvrije woning verkoopt in een stadsverwarmingsgebied, krijgt gegarandeerd een goede prijs. Bovendien bent U zonder stadsverwarming af van de altijd weer dreigende boetes bij net te laat betalen.

Wanneer de nieuwe elektrische apparaatuur naar tevredenheid blijkt te werken, verzoekt U als laatste stap via Mijn Nuon of Mijn Essent of Mijn Eneco op het internet om een eindafrekening. Daarna bent U helemaal van de stadsverwarming af. Het blijft wel verstandig om bijvoorbeeld elke twee jaar van aanbieder van elektriciteit te wisselen, omdat deze bedrijven in stilte hun tarieven verhogen als U langer aangesloten bent. Wissel wel zelf van aanbieder, omdat U dan een kortingsbon of cadeaubon tot wel 100 euro krijgt. Gaat U echter in op een telefonisch aanbod van een of andere prijsvergelijker, dan krijgt die prijsvergelijker de cadeaubon.

Bij de overstap van stadsverwarming af hoeft U zich niet schuldig te voelen tegenover het energiebedrijf en de overheid met hun zwaar politiek geladen en misleidende verhalen over duurzaamheid. Het is namelijk de overheid die U opzadelt met kostbare en achterhaalde stadsverwarming. Tenslotte hoeft U zich al helemaal niet schuldig te voelen tegenover het milieu. Er is namelijk helemaal geen door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde of klimaatverandering door kooldioxide dat vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen. Het blijkt dat kooldioxide in de atmosfeer de stijgingen en dalingen van de temperatuur met een vertraging van duizenden jaren volgt en dus niet een veroorzaker kan zijn.

Belangrijk bij de overstap van stadsverwarming naar elektriciteit is dat U gewoon denkt aan Uw eigen partemonnee. Opwarming van de aarde is bovendien het grootste en meest geldverslindende bedrog aller tijden maar stadsverwarming is een goede tweede. Door te knagen aan het draagvlak voor stadsverwarming komt U in verzet tegen de duurzaamheidsterreur en helpt U de mensen met lagere inkomens, die juist door het kostbare sovjetsysteem in financiële problemen komen.

Opmerkingen

Daniel van der Lek

20.09.2021 21:54

Weet dat voor iedere kWh elektrische verwarming (infra, vloer, oliekachel, cv ketel) 1.5 kWh aan gas wordt verstookt in de centrale. Dat hoge energierekening en slecht energielabel!

Pim van Kesteren

20.09.2021 23:01

Correct. Daarom ben ik voor gasaansluitingen en tegen grootschalige en krankzinnig dure stadsverwarming.

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina