Het gezellige en knusse, nieuwe stadscentrum van Almere. Geen aandacht voor romantische details, menselijke maat, evenwicht, schoonheid of harmonisch kleurgebruik. Alleen maar lelijke vrijmetselaarsblokken met illuminatilichtjes en zelfmoordgalerijen.

 

Vrijmetselbolwerk Almere

Pim van Kesteren

 

Op deze plaats wil ik proberen aan te tonen dat wethouders, hoge ambtenaren bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, architecten en landschapsarchitecten overal in Almere het stempel van de vrijmetselarij hebben aangebracht. Misschien wilt U in ieder geval alvast aannemen dat er vrijmetselaars bestaan.

Luchtfoto (Google Earth) van het George Washington Memorial in Washington

 

De vrijmetselarij is een wereldwijde organisatie met geheime leden, oorspronkelijk alleen mannen, die zich verenigd hebben in verschillende loges en daaraan verwante organisaties zoals Rotary en Lions. Bekende symbolen zijn onder andere de passer en winkelhaak gecombineerd met de letter G. Deze staat voor geometrie die vrijmetselaars zien als de taal van God of hun god.

Bij vrijmetselaars denkt men natuurlijk ook direct aan de ontelbare vooraanstaande personen zoals ministers en regeringsleiders die geheime handdrukken geven. Vrijmetselaars herkennen op deze manier andere vrijmetselaars. In stilte zijn zij daarmee in staat elkaar naar de top te helpen in het openbaar bestuur en de bouwwereld. Mannen die op onduidelijke manier steeds maar weer in allerlei bestuursbanen opduiken, komt dat niet bekend voor? Bouwprojecten van de overheid die steeds maar weer doorgaan, tegen de wens van de bevolking in. Een bouwwereld die ondanks de crisis vooral door moet kunnen gaan. Valt dat niet op?

 

Vrijmetselaars hebben niet alleen een obsessie voor machtsposities en voor bouwwerken maar ook voor occulte zaken. In sommige kringen van vrijmetselaars (en bij de moderne hekserij Wicca) komt bijvoorbeeld de godheid Baphomet voor.

Baphomet van de Tempelorde volgens de vrijmetselaar Éliphas Lévi uit de negentiende eeuw. De ster op het voorhoofd is geometrisch en niet lijnsymmetrisch. Het armgebaar verwijst waarschijnlijk naar het Hermetische beginsel "Zo boven, zo ook beneden" dat ook overgenomen is door de New Age beweging.

De obsessies van vrijmetselaars komen tot uitdrukking in cijfers en symbolentaal in bouwwerken. De vijfpuntige ster komt bijvoorbeeld terug in het stratenplan van Washington in de VS. Bij de eerste steenlegging voor de bouw van het Pentagon, gebouwd als een regelmatige vijfhoek, werd een vrijmetselaarsritueel gevolgd. Het gebouw ligt opvallend genoeg precies op meridiaan 77. Dat is een bijzonder getal voor de traditionele en occulte vrijmetselaars, omdat het bij Lamech (Genesis 6, 24) hoort, stamvader van Hiram Abiff die de bouwer van de tempel van Salomon is. De loge in Nijmegen zit bij voorbeeld ook aan de Waldeck Pyrmontsingel 77. De loge in Gouda zat aan de Hoge Gouwe 77 en die in Groningen aan de Turfsingel 77.

De Evenaar in Almere Buiten

 

Op een aantal plaatsen is in Almere een opvallende symboliek met verwijzingen naar de vrijmetselarij te zien.

Centrum Almere met midden bovenin in geel het gezicht van de gehoornde god en helemaal centraal het Stadhuisplein

 

In het officiële stratenplan van de gemeente werd het Stationsplein (begin jaren 80 ontworpen) in het oude gedeelte van het centrum tot 2015 afgebeeld in de vorm van het gezicht van de gehoornde god. De kleine zijstraatjes vanaf het plein vormden daarbij de oren en hoorns. Dit was overigens alleen zo op kaarten van de gemeente. In werkelijkheid zijn er helemaal geen straten die de hoorns zouden moeten vormen.

 

Tot 2009 werd in fases het nieuwe stadshart ten zuiden van het Stadhuisplein opgeleverd, waardoor Almere Centrum nu over een van de grootste winkelcentra van Nederland beschikt. Over grootheidswaanzin gesproken. Ook in het nieuwe gedeelte komt de liefde van vrijmetselaars voor geometrie en rechte lijnen naar voren. Centraal ligt een in vier delen gesneden vierkant. Opvallend is ook dat de Schutterstraat en de Diagonaal de benen van een passer vormen. De punt van de passer ligt bij het Stadhuisplein dat bij de bouw van het nieuwe gedeelte ontdaan werd van de mooie laanbomen en voorzien werd van drie grote cirkels in de bestrating. Het centrum van de stad is daarmee verworden tot een grote, kale, stenen vlakte met alleen drie cirkels. Deze verwijzen waarschijnlijk naar de cirkels van Joachim van Fiori, waarbij de derde cirkel voor de tijd na de Apocalyps staat.

Schouwburg Almere

De nieuwe schouwburg, opgeleverd in 2007, is bijna de grootste schouwburg van Europa. Een kolossale, grauwe en zeer on-Nederlands kubus die 72 miljoen euro gekost heeft. Vanwege de lage huuropbrengsten loopt de gemeente jaarlijks miljoenen mis, wat natuurlijk weer afgewenteld wordt op de Almeerse belastingbetaler.

De G in het vrijmetselaarssymbool staat duidelijk niet voor gezellig

 

De rest van het nieuwe stadshart bestaat uit dezelfde grootheidswaanzin. Veel geometrische (figuurherhaalde) lelijke blokken met zelfmoordgalerijen. Anonieme niet-Nederlandse gebouwen die voor hetzelfde geld in Tokio of Dubai hadden kunnen staan. Lege winderige pleinen met 's nachts felle en lugubere illuminativerlichting. Relatief weinig winkelend publiek en nu al verschillende failliete winkels. Veel winkelruimte in Almere staat leeg.

Stationsplein in grijs bij het coördinatenkruis linksboven en Utopiatoren op het eiland Utopia iets onder het midden

 

Het gezicht van de gehoornde god bij het Stationsplein kijkt door de Stationsstraat, Stadhuispromenade en Hospitaalpromenade heen en over het Weerwater exact naar de Utopiatoren. Deze werd rond 1996 ontworpen door stedenbouwkundige Paul de Maar. Utopia staat voor de ideale samenleving van de toekomst, ideaal volgens de normen van de vrijmetselaars dan.

Zelfs met het nieuwe gedeelte van het centrum is de onbelemmerde zichtlijn naar de Utopiatoren er nog steeds. Het beeld van Siemen Bolhuis op de Hospitaalpromenade is precies op de zichtlijn naar de Utopiatoren geplaatst, net als de ronde wereldbol die eerst bij het inmiddels gesloopte Museum de Paviljoens stond. De zichtlijn zal dus waarschijnlijk voor altijd een onderdeel van Almere blijven.

In juli 2012 kondigde het bestuur van Almere aan mee te willen dingen om de tuinbouwtentoonstelling Floriade van 2022 te mogen organiseren. Deze wordt eens in de tien jaar georganiseerd en trekt bezoekers van over de hele wereld. Het Almeerse plan voor de Floriade heeft de vorm van een strakke rechthoek en omvat nota bene het eiland Utopia. De Utopiatoren is opgenomen als uitkijktoren. Het ontwerp volgt bewust niet de natuurlijke lijnen en ademt vooral de geometrische tekentafeldictatuur van de vrijmetselaars, met opnieuw duidelijk een groot vierkant. Maar waarom zouden Chinese toeristen, geïnteresseerd in tuinen en planten en bloemen, straks geld betalen om een vrijmetselaarsvierkant te bekijken? Het Almeerse plan wordt voorlopig begroot op, hoe zou het anders kunnen, 77 miljoen euro

Almeers ontwerp voor het Floriadeterrein

In het plan wordt het terrein de duurzame (ecofascistisch modewoord) stad van de toekomst genoemd. Dus opnieuw de toekomst, onder het oog van de gehoornde god van de vrijmetselaars. In de rechthoek worden woningen gebouwd. Waarom moet er een stad van de toekomst geplakt worden aan een tuinbouwtentoonstelling? Wie de omgeving kent, ziet ook direct dat er enorm veel bomen gekapt moeten worden voor dit zogenaamd groene plan. Vrijmetselaars houden niet van bomen en vanuit een soort afgunst vooral niet van oude bomen. Zij lijken namelijk een fascinatie voor eeuwig leven (bijvoorbeeld de speurtocht naar de Bron van Eeuwige Jeugd in Atlantis) en eeuwig bestaande bouwwerken te hebben. De zwarte stippen in het water zijn de hoogspanningsmasten die meer dan 20 meter boven het Weerwater uitsteken. Ook heel charmant is dat het plan tegen de snelweg aanligt.

Meridiaanpark Almere, geen haagjes, geen struiken, geen bloemen

 

Maar gaat een tuinbouwtentoonstelling wel lukken in Almere? Er is niet eens een plantsoenendienst. Er zijn geen mooie plantsoenen met organisch gevormde vijvertjes en coniferenhaagjes in Almere. Bij het eerste begin van de stad werd al het groen grof en grootschalig opgezet door landschapsarchitecten, met veel graancirkels, pardon boomcirkels in de bossen en parken. Het is niet ontworpen door voor de hand liggende vakmensen zoals hoveniers, omdat destijds bewust gekozen werd voor goedkoop grootschalig groen.

 

Waarschijnlijk kwam bij het handen schudden een wethouder of hoge ambtenaar bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling erachter dat in de selectiecommissie voor de nieuwe Floriade ook een vrijmetselaar zat. Snel werd er een plan gemaakt, volgepropt met vrijmetselaarssymbolen, om de opdracht binnen te halen.

 

Het belangrijkste punt bij dit alles is dat er alweer niets aan U gevraagd is. Achter Uw rug om komt de gemeente Almere voortdurend met grootse plannen waar de bevolking helemaal niet achterstaat. Daardoor mislukt het ook vaak. U komt blijkbaar niet graag in het nieuwe stadscentrum en gaat liever winkelen in gezellig Amsterdam of Hilversum, zodat er nu winkels leegstaan in het nieuwe stadshart. Als U al langer in Almere woont, weet U dat de lijst van mislukte grootschalige projecten, niet gewenst maar uiteindelijk wel betaald door de bevolking, inmiddels erg lang is.

 

Vindt U het erg dat in onze binnensteden mooie oude gebouwen in Nederlandse stijl en zelfs monumenten (De Utrecht) gesloopt worden en vervangen worden door modernistische en niet-Nederlandse, vierkante blokken waar niemand graag komt? Of dat er steeds meer lelijke winkelcentra en kantoren bijgebouwd worden, terwijl er leegstand is? Of dat er volledig buiten U om steeds meer grootheidswaanzin bijkomt? Wilt U dat Uw belastinggeld verdampt in Almeerse subsidiesponzen Casla en International New Town Institute?

 

Beseft U zich in ieder geval goed dat vrijmetselende architecten en bestuurders samenwerken met socialisten en ongekozen technocraten om op Uw kosten, zonder U wat te vragen, de Nederlandse identiteit uit te wissen in de openbare ruimte en in de zogenaamd multiculturele samenleving. Hun doel is geen gezellige en prettige leefomgeving voor U maar alleen stappen zetten naar een nieuwe wereldorde. Als U hier een beetje over gaat nadenken, ben ik al tevreden.

 

Hopelijk gaat het eiland Utopia ooit Vuurtoreneiland heten en wordt de Utopiatoren daarvoor duidelijker rood en wit geverfd.

 

p.s.

 

Bij het station Almere Poort komt zelfs een traditioneel Nederlandse OBELISK

Opmerkingen

Edwin Vissers

06.10.2020 06:33

https://youtu.be/IogFm9YfcW0
echte cristenen ontmaskeren deze club als addergebroed

allycat

27.08.2020 06:42

Dag Pim we was gisteren bij de Bruna.voor een boek en we zagen de nieuwe Esplenade heb je dat al gezien. Dat klopt niet hoor. Gewoon eng is het. Goed dat je oplet.

Pim van Kesteren

28.08.2020 10:43

Ik ga straks kijken. Meteen ook maar weer opzoeken welke ontwerper of landschapsarchitect dit nou weer ontworpen heeft. Voor naming and shaming.

Sinninghe

23.04.2020 08:23

Hoe goed is jullie Engels? Hebben jullie dit wel eens goed gekeken?https://youtu.be/HunlJesQuak

L

27.12.2019 12:09

Hoi Pim, ik ben laatst nog naar de McDonald's geweest in de buurt van Almere haven. De weg erheen heet de Ouroubos... Nog meer bewijs..

Pim van Kesteren

01.01.2020 14:01

De 7 Hermetische Principes (ouroboros) komen overeen met de wetten van de marxistische dialectiek. Evenzo is het vrijmetselaarsideaal gelijk aan het sovjetideaal.

Pim van Kesteren

31.12.2019 22:51

Waarschijnlijk is er een hoge ambtenaar die bij de magische orde Gouden Dageraad hoort. Vandaar misschien ook het gezicht van de wicca god in het Stationsplein.

Pim van Kesteren

31.12.2019 22:45

Ouroboros is de naam van de rechthoek rond de Floriade. Gulden Middenweg is de grote centrale weg. Ik vermoed dat alle straatnamen van de Floriade gaan verwijzen naar de 7 Hermetische Beginselen.

Lien

18.12.2019 21:16

Hoi Pim,
Op welke wijze spelen de Oostvaardersplassen een rol in de Vrijmetselaarij?

Pim van Kesteren

24.12.2019 22:40

Bizarre architectuur is bv, dat zwart met gele Bezoekerscentrum. Totaal on-Nederlands en absoluut niet passend in een natuurgebied.

Pim van Kesteren

24.12.2019 22:37

De gesloopte pyramide was het begin dit jaar gesloopte beheergebouw van Staatsbosbeheer aan de Kitsweg. Het had de vorm van een pyramide, inclusief sluitsteen.

Lien

23.12.2019 11:15

Hoi Pim,
ik voeg daar nog eugenetica aan toe. Waar stond de gesloopte Pyramide en kun je mij iets meer vertellen over de architectuur?

Pim van Kesteren

20.12.2019 16:12

Ik vergeet helemaal de grootheidswaanzin en het algemene gebrek aan schoonheid en menselijkheid. Ook dat geeft de invloed van de huidige vrijmetselarij aan.

Pim van Kesteren

19.12.2019 10:05

Ik heb alleen aanwijzingen: de (nu gesloopte) pyramide, de rare architectuur, scheiding tussen mens en natuur (hekken) en het onwrikbare ontwerp voor het gebied, incl. lijst van toegestane soorten.

Klaas

27.08.2019 10:05

Ja, als je bewust en logisch denkt en om je heen kijkt, gebeuren er veel onverklaarbare dingen. Behalve als je bijvoorbeeld weet van verborgen agenda's en strategieën.
Die symbolen spreken.

Pim van Kesteren

29.08.2019 21:14

Daarom moeten wij die symbolen duidelijk benomen voor het publiek. En de verborgen agenda's bespreken.

De duivel, nou goed

08.03.2019 12:57

Als ik jou was zou ik gewoon eens langskomen bij een van de Vrijmetselaarsloges

... Over het totaal niet beschikken van de juiste kennis gesproken...

Pim van Kesteren

12.03.2019 12:28

Vrijmetselarij houdt blijkbaar uiteindelijk een totalitaire EUSSR in, inclusief politieke terreur en censuur. En alle macht en rijkdom in handen van een elite die het nu eenmaal beter weet.

Pim van Kesteren

08.03.2019 14:01

Ik sla het even over. Eigenlijk voel ik een diepe minachting voor de vrijmetselaars en hun quasi-wetenschap en stiekeme gedoe.

oscar

30.10.2018 10:16

Is de Rotary/of lid zijn daarvan hetzelfde als vrijmetselarij? Of is de rotary occult?

Bedankt voor antwoord

Pim van Kesteren

31.10.2018 21:39

Lions en Rotary zijn clubs voor mannen uit de elite. Een stratenmaker is daar echt niet welkom. Vanuit dat soort clubs kunnen mannen doorstromen naar de vrijmetselarij. Zie het als een kweekvijver.

Hollands Glorie

24.11.2016 23:55

Je teller lijkt op 021729 te blijven staan.
Ehm. 0+2+1+7+2+9=21 = 3x7 = 777
Volgens mij weet ik genoeg.

Pim

08.12.2016 10:50

Het gaat om N = n(5n - 3)/2, de formule voor de zevenhoeksgetallen. Een cirkel is in vijf delen te verdelen gebaseerd op de gulden snede, maar dat lukt niet bij zeven delen.

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina