Als U dit interessant vindt, wilt U misschien meer lezen over enge politici, vrijmetselaars en illuminati. Zie daarvoor de keuzes hierboven. Succes.

 

 

U weet dat ik graag overdrijf. Er hoeft geen boosaardige internationale samenzwering te zijn. Wel hebben ecofascisten, vrijmetselaars, illuminati, bilderbergers, socialisten en kille bureaucraten ongeveer hetzelfde ideaal van een sterk collectieve samenleving waarin burgers ondergeschikt zijn aan het belang van organisaties. In bestuursfuncties zullen zij dit totalitaire ideaal nastreven. Via de media zullen zij ons hiermee hersenspoelen. Als gewone burgers vervolgens alleen maar tevreden achterover leunen voor de televisie en zich niet meer interesseren voor behoud van goedburgerlijke Nederlandse waarden en normen, komt de politiestaat er vanzelf. U ziet de waarschuwingen overal om U heen.

ILLUMINATIPROJECT FLORIADE 2022

Where Evil dwells ...

Pim van Kesteren, 2013

De tuinbouwtentoonstelling Floriade 2022 zal volgens plan plaatsvinden in Almere. Als locatie is daarvoor het bosgebied tussen het Weerwater en de A6 aangewezen. Het gebied is op dit moment vooral nog erg rustig en groen en veel Almeerders maken er op zondag bij het hardlopen of fietsen speciaal een omweg voor. Het recreatiegebied wordt echter opgeofferd om straks door middel van de floriade een verontrustende boodschap uit te dragen aan een wereldpubliek.

Het plan begon met een burgerinitiatief van Marc van Rooij, directeur bij Six Flags. Hij kreeg van de toenmalige gemeenteraad het groene licht om een ontwerp in te dienen, dat door Winny Maas van MVRDV in Rotterdam uitgewerkt werd en in 2012 door de Nederlandse Tuinbouwraad geaccepteerd werd. Het plan staat echter stijf van de grootheidswaanzin, tekentafeldictatuur en belachelijke Engelse kreten ("Growing Green Cities") en over het algemeen het architectuurgeweld waar wij al teveel van hebben in Almere. Er zal ook op grote schaal kapitaalvernietiging plaatsvinden doordat bestaande bedrijven op het terrein moeten verhuizen en daarvoor uitgekocht gaan worden. Het verbazingwekkende daarbij is dat dat helemaal niet hoeft. Er is ruimte genoeg en het plan kan gemakkelijk een andere vorm dan een strakke rechthoek krijgen.

Het oorspronkelijke Almeerse plan voor de komende Floriade. Om het plan blijkbaar aanvaardbaar voor het publiek te houden gaat deze versie er nog vanuit dat Camping Waterhout, Restaurant Atlantis en Jachthaven Haddock kunnen blijven.

In het Almeerse voorstel worden alle fouten van vorige en verlieslijdende floriades gewoon weer herhaald. Terwijl bijvoorbeeld de meeste bezoekers van de Floriade in Venlo in 2012 met het openbaar vervoer kwamen zodat de verwachte opbrengsten aan parkeergeld uitbleven, moet er in Almere blijkbaar opnieuw een krankzinnig groot en tijdelijk parkeerterrein worden aangelegd. Daarnaast verdwijnt er weer onnodig veel geld in overbodig grondverzet en rare architectuur. Er zullen bijvoorbeeld zinloze maar enorme heuvels worden opgeworpen waarvoor vrijwel alle huidige bomen omgehakt moeten worden. Ook zal er 2 miljoen euro besteed worden aan een "iconisch" gebouw en gaat het terrein omgeven worden door een 12 meter brede strook lelijk asfalt als zogenaamde boulevard. Realiseert U zich daarbij vooral dat de gemeente niet eens geld over heeft voor normaal onderhoud van stoepen en straten

Het floriadegebied nu en straks

 

 

Net als bij de afgelopen tuinbouwtentoonstelling in Venlo worden ook tuinbouwbedrijven opnieuw grotendeels buitenspel gezet in de komende floriade. Kwekers zoals Nunhems, Rijk Zwaan of Monsanto willen juist graag hun producten laten zien. Ook willen zij waarschijnlijk voor het publiek interessante informatie geven over kwekersrecht en octrooieerbaarheid van planten of over moderne manieren van plantenveredeling zoals weefselkweek en genetische manipulatie. Wat is nu transgene soja. Voor deze bedrijven of voor hun inbreng in de vorm van sponsorgeld of velden met planten en bloemen is echter nauwelijk meer ruimte in het plan. Hun commerciële visie op tuinbouw past ook helemaal niet in de visie van het Almeerse ontwerp voor de floriade. Het moderne en door de Staat aan ons opgelegde milieufanatisme bereikt namelijk in het plan een nieuw hoogtepunt, omdat alles alleen maar draait om duurzaamheid (ecofascistische modeterm). Daarmee krijgt het plan ook een politieke en dus riskante lading.

Commercieel toegepaste biotechnologie, niet te zien op de komende Floriade

 

 

Een ander zeer risicovol onderdeel in het Almeerse plan voor de tuinbouwtentoonstelling is dat camping Waterhout toch volledig moet verdwijnen van het terrein en dat jachthaven Haddock zijn gebied opnieuw moet inrichten volgens onzinnige duurzame richtlijnen. De bedrijven werken echter niet mee. Tegen de camping is inmiddels een onteigeningsprocedure gestart maar als zij in beroep gaat, komt het gebied pas in 2019 (!) in handen van de gemeente.

 

Ook riskant en vreemd is de universiteitscampus. Er zal een gebouw worden neergezet in samenwerking met Windesheim. Als U echter naar bestaande universiteiten kijkt, wordt direct duidelijk dat een campus bestaat uit meerdere gebouwen die over een periode van tientallen jaren gebouwd zijn. Geen enkele universiteit is in een keer klaar. Een campus bestaat dus uit een groot gebied met daarop reserveringen, zodat er in een later stadium nieuwe gebouwen bij geplaatst kunnen worden. In het huidige plan voor de floriade is een dergelijke uitbreiding echter onmogelijk, zodat het risico bestaat dat Windesheim uiteindelijk alsnog afziet van deelname.

Er zijn meer voorspelbare risico's. De komende tentoonstelling van bloemen, planten en groenten krijgt namelijk als thema Stad van de Toekomst. Het terrein wordt niet zoals vroegere floriades ingericht als een tentoonstelling met paviljoens van sponsors en tuinbouworganisaties maar als een strak uitgemeten, zogenaamd zelfvoorzienende stad met tuinen rondom huizen. Dwars over het terrein komen dus een busbaan en openbare toegangswegen en fietspaden te lopen. Hoe wordt het terrein dan afgesloten zodat er geld voor toegang gevraagd kan worden?  Met het gekozen thema wordt de Almeerse bloemententoonstelling ook gekoppeld aan een vreemde utopie ("urbanisme") die de bezoekers van de Floriade helemaal niet zullen verwachten. Komen die bezoekers dan wel?

In bloemen en groen geïnteresseerde bezoekers van de Floriade 2012 in Venlo (foto nu.nl). De bezoekers in Almere zullen alleen maar worden gehersenspoeld met vreemde architectuur en urbanisme.

 

 

Het griezelige van het ingediende project is verder dat mens en natuur ingeklemd worden tussen stedelijk asfalt, steen en beton. Op de internetpagina van MVRDV kan men lezen dat de ontwerpers van de komende Floriade zich over het algemeen bezighouden met de invloed van architectuur op de mens. Dus niet andersom. Er is blijkbaar weinig aandacht voor bij voorbeeld zelfbeschikking van de mens. Ook niet voor romantiek of harmonie trouwens.

Het terrein zoals het was voor 2017.

In feite wordt de komende Floriade gewoon weer een Almeerse woonwijk. Op een laaghartige manier maakt de gemeente met dit plan namelijk misbruik van het concept van een tuinbouwtentoonstelling om 600 lelijke woningen te bouwen in een nu nog groen gebied. Het plan wordt erg architectonisch verantwoord ingericht en de futuristische huizen zullen dus waarschijnlijk de vorm krijgen van kale aluminium loodsen en zwarte kubussen zonder ramen, zoals dat tegenwoordig blijkbaar hoort. Op een laaghartige manier maakt de gemeente ook misbruik van de Crisis en Herstelwet om de nieuwe woonwijk er doorheen te drukken. Het hele gebied valt vanwege de verbreding van de A6 onder deze wet, zodat elk protest vanuit de bevolking genegeerd kan worden.

Een ander vervelend aspect van de komende Almeerse Floriade is dat alle besprekingen in de gemeenteraad over de financiële afwikkeling grotendeels geheim blijven voor het publiek. Bedenk dat het daarbij om vele tientallen miljoenen euro's gaat, waarvan een deel belastinggeld van de burgers. De gemeente Almere reserveert namelijk voorlopig 17 miljoen euro voor het project. De duikschool op het terrein is inmiddels uitgekocht voor 0,8 miljoen terwijl voor restaurant Atlantis 4 miljoen euro zal worden betaald. Dat is geld dat door het toilet wordt gespoeld doordat het goed draaiende restaurant (een van de grootste van Almere) gesloopt zal worden, alleen maar om verder te kunnen gaan met alle grootheidswaanzin.

 

Ondanks de enorme bedragen die ermee gemoeid zijn, is de feitelijke invulling van de komende Floriade op dit moment in handen van slechts enkele mensen. Dat zijn programmaleider op het gemeentehuis Remko Schnieders, PvdA-wethouder Tjeerd Herrema (opvolger van Henk Mulder) met slechts 8,6 duizend Almeerse kiezers achter zich en Cees van Vliet, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Floriade. Deze stichting is, buiten elke democratische rechtsgang of controle om, opgezet door de Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA). Daarnaast is er door het college van burgemeester en wethouders een Directie Floriade BV aangesteld, met als voorzitter Tjibbe Joustra (bekend vande UWV-fraude) en als directieleden Jannewietske de Vries en Jan Willem Griep. De democratische inbreng blijft dus beperkt tot het al of niet goedkeuren door de gemeenteraad, laat staan dat de gewone burgers er iets over te zeggen hebben.

Wat echter heel erg opvalt bij het project, is dat het vol zit met vreemde symboliek zoals een strakke rechthoekige opzet, geometrische figuren, 77 miljoen euro aan ontwikkelingskosten, de bestaande Utopiatoren, Atlantis enz. De symboliek verwijst waarschijnlijk naar de vrijmetselarij of misschien de zogenaamde illuminati die bij voorbeeld de huidige popindustrie in handen lijken te hebben. Geometrie is bijvoorbeeld voor vrijmetselaars bijzonder omdat zij dat zien als de taal van God of van hun god. Ook het idee van een ideale wereld of utopie komt bij hen voor. Er zijn verschillende vrijmetselaarsloges met de naam Garden City zoals in het Amerikaanse Detroit en Newtonville en het Engelse Letchworth. Deze loges zijn vernoemd naar het ideaal van de tuinstad van Ebenezer Howard. Tuinstad wil hier zeggen dat een stad niet alleen eigen groene voorzieningen heeft, maar ook eigen industrie, werkgelegenheid en voedselproductie om daardoor forensenverkeer en transport te beperken.

Beginpagina van de Prince Hall loge in Chicago, USA

 

Het opvallende getal van 77 miljoen aan ontwikkelingskosten voor de komende Almeerse Floriade heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat het plan geaccepteerd werd binnen, zeg maar, de bestuurlijke elite. Het getal 77 moet een bepaalde betekenis hebben voor met name vrijmetselaars, omdat zij hun loges vaak op een straatadres met dat nummer hebben, zoals in Nijmegen, Gouda en Groningen. De connectie tussen het ontwerp voor de Almeerse Floriade en de vrijmetselarij blijkt waarschijnlijk ook uit de figuur Cees van Vliet van de Stichting Vrienden van de Floriade. Hij is namelijk een voormalig bouwondernemer en traditioneel concentreren vrijmetselaars zich in de bouwwereld. Er is dus een redelijke kans dat een van de feitelijke huidige regisseurs van de Almeerse Floriade vrijmetselaar is.

Bij de afgelopen floriades van 2002 in de Haarlemmermeer en 2012 in Venlo was er net als in het huidige Almeerse voorstel sprake van allerlei vrijmetselaarsymbolen en illuminatisymbolen zoals voltooide en onvoltooide pyramides en vooral veel dictatuur van steen en beton over mens en natuur.

Afbeelding van omroepvenray.nl. De pyramide in de openingsceremonie van de Olympische Spelen 2012 in Londen leek sterk op deze pyramide in de Floriade 2002 in de Haarlemmermeer.

Kostbaar en nu leegstaand entreegebouw van de Floriade in Venlo 2012.

Ook bij de Floriade in Venlo werden weer overal vreemde quasi-Engelse kreten ("Living Nature," "World Show Stage") gebruikt. Waarschijnlijk geven vrijmetselaars en illuminati al heel lang via internationale evenementen zoals Olympische Spelen, Wereldtentoonstellingen en Floriades hun verborgen boodschap door. Zij kunnen tenslotte geen openbare vergaderingen houden.

Verborgen pyramide op de Floriade in Venlo 2012. Foto Jager.

 

Wat betreft de bizarre obsessie van vrijmetselaars en illuminati voor voltooide en onvoltooide pyramides moet U zelf maar eens op zoektocht gaan op het internet. U kunt dan beginnen bij Cees van Bemmel, VVD-wethouder tot 1999. Hij wilde in Almere Pampus een pyramide van meer dan 100 meter hoog laten bouwen.

 

Bij de zoektocht zult U ook merken dat er bij illuminati (of de nieuwe wereldorde) regelmatig sprake is van grote, pyramidevormig opgebouwde en zelfvoorzienende steden waarbinnen de wereldbevolking zich terug dient te trekken. Daarbuiten kan de natuur dan weer woeste natuur worden. Dit vreemde idee keert ook terug bij de komende Almeerse Floriade als zelfvoorzienende tuinstad.

Anders dan deze afbeelding suggereert, is de Floriade een bloemententoonstelling met normaal vooral oudere bezoekers. (www.floriade.almere.nl)

Opvallend is verder dat de Almeerse Floriade ook een reuzenrad krijgt. Het eerste reuzenrad werd gebouwd door George Washington Ferris, een vrijmetselaar, voor een Amerikaanse Wereldtentoonstelling in 1893. Ferris is vernoemd naar de eerste president van de Verenigde Staten (een vrijmetselaar van de hoogste graad) die voor Amerikaanse vrijmetselaars een mytisch figuur is geworden. Bij allerlei internationale evenementen wordt er sindsdien een reuzenrad zoals de London Eye gebouwd, wat de betekenis daarvan ook moge zijn. Het is dan wel triest dat bij voorbeeld Camping Waterhout en Restaurant Atlantis straks moeten verdwijnen omdat vrijmetselaars en/of illuminati met hun Almeerse Floriade blijkbaar opnieuw een of andere boodschap willen doorgeven aan een wereldpubliek.

Floriadebeeld bij busstation 't Oor. Het busstation moet helemaal weg.

Langs de A6 bij busstation 't Oor is inmiddels een foeilelijk beeld geplaatst voor de komende Floriade. Het verwijst helemaal niet naar natuur of iets organisch of iets met tuinbouw. Het kleurgebruik is niet harmonisch maar eerder geometrisch omdat de kleuren geel, blauw en groen regelmatig verspreid over de kleurencirkel liggen. De vormen van het beeld zijn strak geometrisch en zijn eigenlijk drie gestileerde zessen.

(Afbeelding van www.floriade.almere.nl)

Natuurlijk krijgt het Almeerse plan voor de Floriade 2022 ook illuminatilichtjes. Dat zijn overbodige lampen in een onprettige en onnatuurlijke kleur die 's nachts branden als iedereen op bed ligt. Onder het mom van Moderne Kunst. Hoogstaande Cultuur, zoiets. Verschillende onderzoeken, onder andere van stichting Natuur en Milieu, laten zien dat negen van de tien Nederlanders gekant zijn tegen sierverlichting, reclameverlichting of kantoorverlichting die de hele nacht blijft branden. Een meerderheid van de bevolking is tegen verlichting 's nachts en DUS krijgt de Floriade verlichting 's nachts.

(Afbeelding van www.floriade.almere.nl)

Kleur en tegenkleur, want Christus en anti-Christus, goed en slecht.

Volgens dezelfde illuminatileer van de tegenstellingen zal het terrein van de Floriade een tegenpool (Stad van de Toekomst geplant bovenop de natuur) van het grasdak in het nieuwe Stadscentrum (natuur geplant bovenop de stad) vormen. Merk op dat beide polen hetzelfde rechthoekige en gegolfde oppervlak vertonen. Beide polen hebben een hoog iconisch gebouw. Het terrein van de Floriade komt linksboven op de foto.

 

Als U niet gelooft in een tegengestelde ideeënwereld bij de illuminati, moet U maar eens kijken op www.illuminatiorder.info/ac/thaumaturgy/index.html

 

Het klokje loopt verkeerd om.

De Utopiatoren uit ongeveer 1997 wordt volgens het plan opgenomen in de komende Floriade. Naar de toren loopt vanaf het Stationsplein een lange zichtas langs de Stationsstraat, Stadhuispromenade en Hospitaalpromenade.

 

Het Satansplein, pardon Stationsplein heeft echter op de stadsplattegrond van de gemeente de vorm van het gezicht van de gehoornde god uit de vrijmetselarij, wicca of illuminatiwereld. Oren en hoorns worden gevormd door de zijstraatjes aan weerszijden van het stationsgebouw. Voor een dergelijke samenhang in tijd en plaats tussen het Stationsplein uit ongeveer 1980 en een Stad van de Toekomst in 2022 is langdurige coördinatie op een hoog leidinggevend niveau nodig. Die coördinatie komt waarschijnlijk onder andere van een illuminatiduo zoals Adri Duivesteijn (voormalig PvdA-wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen in Almere) en Henk Mulder (voormalig directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling in Almere en ook voormalig PvdA-wethouder en opvolger van Duivesteijn). Bedenk dat Duivesteijn de man is achter de 7 "Almere Principles." Alweer een Engelse term terwijl wij gewoon in Nederland wonen. De "Principles" vormen een soort echo van de 10 richtlijnen op het vrijmetselaarachtige monument The Georgia Guidestones in Amerika en verwijzen misschien ook naar de zogenaamde 7 Hermetische principes.

Ook Annemarie Jorritsma, burgemeester in Almere van 2003 tot 2015, maakt zich ernstig verdacht doordat zij (1) wel heel erg lyrisch wordt over de griezelige groene illuminatilampen bij het parkeerterrein van station Muziekwijk, (2) zich met "pinnen = winnen" inzet voor een "cashless society" (al het geldverkeer onder strenge controle van de Staat), (3) in het bestuur zit van Stichting Stedelijke Vernieuwing (waarom zou een stad vernieuwd moeten worden?), (4) omgaat met mensen in de bouwwereld, (5) zich erg druk maakt over molshopen in mooi vlakke grasvelden of over wielsporen in het verse beton van strak aangelegde fietspaden en (6) zonder veel opleiding toch een hoge bestuurlijke functie heeft.

Links een ecologische invulling voor de iconische toren zoals dat gesuggereerd werd in de eerste plannen voor de Floriade, midden het inmiddels goedgekeurde ontwerp met 13 (!) verdiepingen en rechts het Huis van Salomon uit het boek Nova Atlantis

 

 

Begin 2020 werd bekend gemaakt wat de iconische toren op de Floriade wordt. Er is door de gemeente reeds een bouwvergunning afgegeven. Het ontwerp laat echter niets ecologisch of duurzaams meer zien en houdt slechts een woontoren van 13 (!) verdiepingen met een uitkijkpunt op het dak in. Daarmee wordt het eigenlijk alleen maar een zogenaamd Huis van Salomon, zoals dat voorkomt in het boek Nova Atlantis (denk aan het Almeerse Atlantisstrand en het voormalige restaurant Atlantis) van Francis Bacon. Het boek is een utopische roman (denk aan de Utopiatoren) en gaat over een ideale stadssamenleving (denk aan het thema van de komende Floriade) die echter niet democratisch bestuurd wordt. De echte macht is in handen van een elite van technocraten en deskundigen die de stad besturen vanuit het hoogste gebouw, het Huis van Salomon geheten. Een wereldwijd publiek krijgt dus bij de Floriade 2022 in Almere de boodschap mee dat er een einde moet komen aan democratie en dat de macht (plus rijkdom uiteraard) in handen hoort te zijn van een elite.

 

Tenslotte is dit waarschijnlijk ongeveer waar U aan denkt bij een Floriade. Veel mensen vinden dit mooi. Ik weet hoe zoiets aangelegd moet worden. Doordat bijvoorbeeld de grond in Almere veel klei bevat, is er altijd gevaar dat de bovenkant hard opdroogt en moeten er bodembedekkers worden gebruikt om de andere planten te laten groeien. De kans dat de Floriade er uiteindelijk zo gaat uitzien, is echter klein omdat op dit moment de nadruk wel heel erg op technologie en architectuur ligt. In het plan staat bijvoorbeeld dat de planten gerangschikt zullen worden op alfabetische volgorde en dus niet naar lichtbehoefte of grondbehoefte. Wie af en toe zelf in de tuin werkt, weet hoe volkomen wereldvreemd een dergelijk idee is. Ook staat in het plan dat er een arboretum zal worden ingericht maar dan verspreid over het terrein in de vier meter brede stroken rondom de rechthoekige kavels. Iedereen die wel eens een oudere boom heeft gezien, realiseert zich direct hoe belachelijk weinig ruimte dat is.

 

Eigenlijk is het oorspronkelijke idee van een tuinbouwtentoonstelling gewoon gekaapt door een elite met een totaal andere en absoluut niet op bloemen en planten gerichte visie op de Floriade. Het Almeerse project kan heel erg mooi worden maar dan moet het wel zo snel mogelijk weer worden afgepakt van de architecten, wereldverbeteraars en vrijmetselaars die het project nu in handen hebben.

Almere had eigenlijk ook al lang een echte plantsoenendienst moeten hebben, bijvoorbeeld in combinatie met Tomin, om het groen in de stad met vakmanschap te beheren. Dus geen beheer van het groen door asfalt en beton stortende, vrijmetselende aannemers. Daarvan had men nu bij de aanleg van de Floriade kunnen profiteren. Ook had een plantsoenendienst inmiddels korte metten kunnen maken met de zich overal in Almere uitbreidende reuzeberenklauwen, maar helaas.

In ieder geval wordt alles rond de Floriade buiten U om geregeld. Alles wordt over U heen beslist maar U mag wel alles betalen. Vooral als het bijvoorbeeld fout gaat omdat het huidige plan met inkomsten uit huizenverkoop in plaats van sponsors met paviljoens zo sterk afwijkt van de vorige floriades. Zijn er namelijk wel kopers voor die huizen? Ook is er een grote kans dat bezoekersaantallen zullen tegenvallen omdat toeristen planten en bloemen en geen vrijmetselaarsblokken of illuminatisymbolen verwachten. In de huidige vorm is het een zeer riskant plan en alle risico's daarbij zijn uiteindelijk voor U.

Weg met dit bestuur van Almere.

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina