Statistisch onverklaarbare foto's

(Als U dit interessant vindt, wilt U misschien meer lezen over enge politici, vrijmetselaars en illuminati. Zie daarvoor de keuzes hierboven. Succes.)

 

 

De Vrijmetselaarshanddruk

Pim van Kesteren, 2018

 

Op bovenstaande foto links (de Bohemian Grove in 1967) zitten reeds TWEE toekomstige Amerikaanse presidenten Ronald Reagan (1981 - 1989) en Richard Nixon (1969 - 1974) bij elkaar, aan weerskanten van de staande voorzitter. Rechts (barbecue bij George Wallace in 1983) ziet U opnieuw al TWEE mannen bij elkaar die later nog als Amerikaans president gekozen moeten worden, Bill Clinton (1993 - 2001) en George H.W. Bush (1989 - 1993). De kans op twee dergelijke gebeurtenissen is statistisch gezien nihil, als U uitgaat van bijvoorbeeld vele tienduizenden Amerikanen (partijleden, bestuurders) verspreid over het land die onafhankelijk van elkaar bij achtereenvolgende presidentsperiodes democratisch gekozen zouden kunnen worden. De twee foto's zijn alleen verklaarbaar met de veronderstelling dat Amerikaanse presidenten steeds gekozen worden uit dezelfde zeer kleine groep van ingewijden van misschien enkele honderden mensen. Bij ingewijden moet U denken aan geheime broederschappen of genootschappen zoals de vrijmetselarij.

 

Vrijmetselaars herkennen elkaar via onder andere een bepaalde en in het geheim afgesproken handdruk. Zij hebben de eed afgelegd om elkaar te helpen, waardoor zij gemakkelijk in het geheim aan de top van het openbare bestuur terechtkomen. Voor de bouwwereld geldt overigens hetzelfde. In het alledaagse leven zult U zelden een gewone vrijmetselaar tegenkomen. Als U iemand een keer een vrijmetselaarshanddruk ziet geven, is het waarschijnlijk direct een professor, burgemeester, partijvoorzitter, minister of president.

Een gewoon iemand zal verder niet zo snel zeggen dat Nederland moet worden opgeheven of dat ons land meer islam nodig heeft. De hooggeplaatste (vermoedelijk) vrijmetselaars dragen echter vaak een opvallende boodschap voor meer islamisering, internationalisering of massale immigratie uit. Hoort de islam bij Europa? "Sinds 2000 jaar, ja." Aldus Europees commissaris Frans Timmermans. "De weg om uit de crisis te komen is een nieuwe verschuiving van macht naar de Europese Unie en de Europese instituties," aldus fractievoorzitter Guy Verhofstadt in het Europese Parlement. "Wir schaffen das," aldus Bondskanselier Angela Merkel toen honderdduizenden economische vluchtelingen vanuit Afrika en het Midden-Oosten probeerden binnen te dringen in Duitsland.

Links geeft paus Franciscus een normale handdruk aan Turkse president Recep Erdogan en rechts een vrijmetselaarshanddruk (duim naar voren over de knokkels van de tegengestelde hand) aan de Engelse koningin Elizabeth; de paus heeft meerdere malen opgeroepen om meer Afrikaanse economische vluchtelingen op te nemen in de EU

Vrijmetselaarshanddruk (duim naar beneden geknikt over de knokkels van de tegengestelde hand) vanaf rechts gegeven door voormalige Amerikaanse president Barack Obama aan Libische leider Moammar al-Qadhafi (links) en door voormalige premier van Engeland Tony Blair aan paus Benedictus (rechts); president Obama heeft zich op een zeer opvallende wijze ingezet voor de islam, Tony Blair heeft verschillende keren letterlijk opgeroepen om tot een nieuwe wereldorde te komen

Vrijmetselaarshanddruk (duim naar beneden over de knokkels van de tegengestelde hand) vanaf rechts gegeven door voormalige Griekse minister-president Antonis Samaras aan voormalige Franse president François Hollande (links) en door minister-president van Nedersaksen Ernst Albrecht aan voorzitter liberale fractie in het Europese parlement Guy Verhofstadt (rechts)

 

De aanwezigheid van vrijmetselaars op hoge posities in de samenleving is niet iets om grappen over te maken, zoals tegenwoordig zo vaak (waarschijnlijk opzettelijk) gebeurt. In de bestuurlijke top zijn zij namelijk in staat om te beslissen over Uw leven en Uw toekomst, terwijl U het niet weet en waarschijnlijk niet wilt. Vooral in zuidelijke landen is het lidmaatschap van de vrijmetselarij min of meer de enige manier om aan een goede baan te komen. De zuidelijke landen, te beginnen met België, leveren daardoor relatief veel vrijmetselaars voor bijvoorbeeld het Europese Parlement en de Europese Commissie. De invloed van de vrijmetselarij betreft dus het Nederlandse openbare bestuur en de niet-gouvernementele organisaties maar vooral het bestuur op het niveau van de Europese Unie. Bedenk daarbij dat de meeste nieuwe regelgeving tegenwoordig vanuit de Unie komt.

Vrijmetselaarshanddruk (duim naar beneden over de knokkels van de tegengestelde hand) vanaf rechts gegeven door voormalige Duitse bondspresident Horst Köhler aan voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker (links) en door voormalige Belgische minister-president Elio di Rupio (noemt zichzelf openlijk vrijmetselaar) aan Guy Verhofstadt, ook voormalige Belgische minister-president en tegenwoordig fractieleider in het Europees Parlement (rechts)

Gewone handdruk aan minister-president van Rijnland-Palts Malu Dryer (links), vrijmetselaarshanddruk (duim naar beneden over de knokkels van de tegengestelde hand) aan voormalige Amerikaanse president Bill Clinton (midden) en vrijmetselaarshanddruk (duim naar voren over de knokkels van de tegengestelde hand) aan de Engelse minister-president Theresa May (rechts), steeds vanaf rechts gegeven door de secretaris-generaal van het Europees Parlement Klaus Welle

Vrijmetselaarshanddruk (duim naar beneden over de knokkels van de tegengestelde hand) vanaf rechts gegeven door Franse president Emmanuel Macron aan de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker (links) en door directeur-generaal van de militaire staf van de Europese Unie Esa Pulkkinen aan directeur-generaal van de internationale militaire staf van de NAVO Jan Broeks (rechts): Macron heeft benadrukt dat Afrika en Europa verbonden zijn met elkaar en dat massale immigratie daarbij hoort

Links geeft Belgische gouverneur Lodewijk de Witte een vrijmetselaarshanddruk (duim naar beneden over de knokkels van de tegengestelde hand) aan een vermoedelijke niet-vrijmetselaar en rechts geeft Gentse burgemeester Daniël Termont een vrijmetselaarshanddruk (duim naar voren over de knokkels van de tegengestelde hand) aan vermoedelijke medevrijmetselaar Carl de Decker; burgemeester Termont heeft opvallend positief meegewerkt aan de bouw van een megamoskee in Gent

Vrijmetselaarshanddruk (duim naar beneden over de knokkels van de tegengestelde hand) vanaf rechts gegeven door minister van Infrastructuur en Rijkswaterstaat Cora van Nieuwenhuizen (links) en door minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan voormalige Venezolaanse vice-president Tareck El Assaimi (rechts); beide ministers zijn van de VVD, Cora van Nieuwenhuizen ontving als europarlementariër geld van megalomaan Georg Soros

 

In Nederland zijn er rond de 7000 vrijmetselaars, hoofdzakelijk mannen. Stel dat daarvan 5000 tot de beroepsbevolking horen en dat de mannelijke beroepsbevolking 4,5 miljoen personen omvat. De kans om in een bepaalde positie een vrijmetselaar tegen te komen is dan 1 op 900 bij een toevallige verdeling. Dat maakt de kans op bijvoorbeeld drie burgemeesters die vrijmetselaar zijn, 342 (het totale aantal burgemeesters) op 900 keer 900 keer 900. Dat is slechts ongeveer een op 2 miljoen. Er zijn bovendien veel meer dan drie burgemeesters in Nederland die bij de vrijmetselarij horen. Statistisch is dat volstrekt onverklaarbaar. Het is alleen te verklaren door aan te nemen dat vrijmetselaars bij voorkeur aangenomen worden bij bijvoorbeeld het ambt van burgemeester. Dit betekent dat benoemingsprocedures en sollicitatieprocedures hoe dan ook niet eerlijk verlopen zodra er vrijmetselaars meedoen. Vrijmetselaars komen blijkbaar met voorkeur op hoge maatschappelijke posities terecht.

Vrijmetselaarshanddruk (duim over de knokkels) vanaf rechts gegeven door burgemeester Fons Naterop van gemeente Aalburg (links) en door waarnemend burgemeester Freek Ossel van gemeente Wijdemeren (rechts)

Vrijmetselaarshanddruk (duim over de knokkels) vanaf rechts gegeven door burgemeester Frans Backhuijs van gemeente Nieuwegein (links) en door voormalig raadsvoorzitter van de gemeente Bilthoven Frans Poot (rechts)

Vrijmetselaarshanddruk (duim over de knokkels) vanaf rechts gegeven door burgemeester John Berends van Apeldoorn aan commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje (links) en door voormalige burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag en Amsterdam aan burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam (rechts); burgemeester Van Aartsen heeft verschillende opvallende pro-islamistische en zelfs pro-salafascistische uitspraken gedaan

 

Daarmee is nog niet gezegd dat alle leden van de vrijmetselarij verkeerd bezig zijn. Zo kan Donald Trump wel bij de vrijmetselarij horen, maar hij komt op voor zijn eigen bevolking. Gezamenlijk zijn vrijmetselaars echter door hun hoge posities in de samenleving in staat om in algemene zin hun agenda stap voor stap uit te voeren. Gelet op de uitspraken van hooggeplaatste vrijmetselaars en gelet op de huidige ontwikkelingen in de westerse wereld houdt de algemene vrijmetselaarsagenda tegenwoordig blijkbaar in: islamisering (bv. een specifiek verbod op islamofobie), volksvervanging (bv. aanmoedigen van massale immigratie) en de vestiging van een elitaire en niet-democratische, natieloze en identiteitsloze samenleving, bestuurd door uiteraard een vrijmetselaarselite (bv. de oproepen voor een nieuwe wereldorde). U moet hierbij bedenken dat het vrijmetselaarsideaal in de praktijk hetzelfde is als het sovjetideaal in de voormalige Russische Sovjet-Unie. Vrijmetselaars op hoge posities dragen de boodschap van het vrijmetselaars/sovjetideaal uit en anderen werken het in de praktijk uit.

 

Bij de vrijmetselarij bestaat er een hiërarchie van verschillende rangen. Hogere rangen hebben een eigen manier van handen schudden. Naast de verschillende vormen van handen schudden laten politici of bestuurders andere opvallende gebaren zien.

Bijzondere vrijmetselaarshanddruk uitgewisseld tussen voormalige premier van Engeland Gordon Brown en voormalige Amerikaanse  president George W. Bush (links) en tussen voormalige Amerikaanse president Barack Obama en voormalige Venezolaanse president Hugo Chávez (rechts); Gordon Brown heeft opgeroepen om te komen tot een nieuwe wereldorde, Hugo Chávez was socialist en wilde een Zuid-Amerikaanse Sovjet-Unie

Bijzondere vrijmetselaarshanddruk uitgewisseld tussen premier van Nederland Mark Rutte en premier van Portugal António Costa (links) en tussen Amerikaanse president Donald Trump en premier van Israël Benjamin Netanyahu (rechts); Mark Rutte zorgt voor massale volksvervanging middels immigratie en voor massale verpaupering middels een extreem kostbaar en overbodig klimaatakkoord

Nieuw signaal, misschien een omkering van het pyramideteken van de zogenaamde illuminati, uitgedragen aan het publiek door Duitse bondskanselier Angela Merkel, voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker,  voormalige VVD-voorzitter Henry Keizer en VVD-burgemeester van gemeente de Bilt Sjoerd Potters; Angela Merkel maakt met haar overbodige Energiewende haar land arm en pleit op bijna agressieve wijze voor meer immigatie en volksvervanging

 

In het verleden kwam ook het teken van de verborgen hand voor, steeds gegeven door mensen op maatschappelijk belangrijke posities. Verschillende personen die betrokken waren bij revoluties, toonden dit signaal. Maximilien de Robespierre speelde bijvoorbeeld een leidende rol bij de Franse revolutie terwijl George Washington bevelhebber was tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog, in feite een revolutie gericht tegen het Engelse bestuur. Simón Bolívar leidde een opstand tegen de Spanjaarden. Karl Marx riep op tot een revolutie van de arbeidersklasse die onder andere door Leon Trotsky, Vladimir Lenin en Jozef Stalin werd uitgevoerd. Gezien de maatschappelijke posities van de personen die het signaal van de verborgen hand gaven, en gezien de ingrijpende historische gebeurtenissen rondom deze personen is het in ieder geval naïef en bijna kwaadwillig om de opvallende gebaren af te schilderen als zijnde onschuldig.

Verborgen hand bij (van links naar rechts) Maximilien de Robespierre, Napoleon Bonaparte, Simón Bolívar en George Washington; Bolívar en Washington waren bekende vrijmetselaars

Verborgen hand bij (van links naar rechts) Salomon Rothschild (een van de grondleggers van de immens rijke bankiersfamilie), Friedrich Nietzsche en een lid van het studentengenootschap Skull and Bones van de Yale University; het binnen het genootschap vaak gebruikte getal 322 verwijst waarschijnlijk naar het einde van de Atheense democratie en het begin van een plutocratie (elitesamenleving)

Verborgen hand bij (van links naar rechts) Amerikaanse president Abraham Lincoln, John Wilkes Booth (de moordenaar van Lincoln), Amerikaanse president Franklin Pierce en grondlegger van de Turkse republiek Mustafa Kemal Atatürk

Verborgen hand bij (van links naar rechts) Karl Marx, Leon Trotsky, Jozef Stalin en Vladimir Lenin; in de voormalige USSR leidde het sovjetmodel voor de samenleving - gelijk aan het vrijmetselaarsideaal - door de afwezigheid van democratische controle tot ongekende censuur en dictatuur

 

Naast de handsignalen van personen aan de bestuurlijke top zijn er meer signalen die U gewoon kunt zien. Zo worden bijvoorbeeld in Amsterdam voortdurend huizen in Nederlandse bouwstijl en met schuin pannendak gesloopt en door de (vrijmetselaar)architecten en (vrijmetselaar)wethouders vervangen door strak geometrische en logge gebouwblokken. Met deze sovjetarchitectuur geven zij waarschijnlijk het signaal af dat er opnieuw een Sovjet-Unie moet komen. In combinatie met de personen op hoge maatschappelijke posities die een vrijmetselaarhanddruk geven en oproepen tot (1) een nieuwe wereldorde, (2) meer islam en (3) meer immigratie, luidt dus de boodschap: er moet een nieuwe wereldorde komen met als begin de omvorming van de EU tot een Europese Sovjet-Unie.

 

In de nieuwe EUSSR dient blijkbaar slechts plaats te zijn voor een nieuw uit Afrikaanse, Aziatische en Europese rassen gekweekte sovjetmens, gezien de vreemde oproepen tot massale immigratie zoals de huidige regeringsleiders die doen. De nieuwe sovjetmens zal anoniem maar vooral arm en machteloos zijn, omdat de komende Europese Sovjet-Unie net als de Russische Sovjet-Unie op een voor de bevolking ondoorzichtige wijze bestuurd zal worden. Uiteraard zal alle rijkdom daarbij in handen komen van een niet te controleren, bestuurlijke elite.

 

Het totalitaire ideaal van de vrijmetselaars en socialisten spreekt waarschijnlijk eveneens bureaucraten en ordinaire baantjesjagers aan. Islamisering (niet door moslims zelf maar door de overheid) en massale immigratie (uitgelokt door de overheid middels gratis voorzieningen) spreken vanwege de aanval op de westerse burgersamenleving natuurlijk ook een breed links publiek aan. Door de signalen van de vrijmetselaars en aanverwante organisaties en dankzij de voedingsbodem bij het linkse deel van de samenleving komt het vrijmetselaar/sovjetideaal waarschijnlijk stap voor stap tot stand binnen Nederland en de Europese Unie. Dat is wat U tegenwoordig langzaam voor Uw ogen ziet gebeuren. Macht verschuift van de Europese volkeren naar internationale organisaties. Geld verschuift van de burgers naar een nieuwe elite. Islamofobie wordt strafbaar maar hindoefobie, boedhafobie of christofobie niet. Immigranten vanuit Afrika en Azië stromen vrijwel ongecontroleerd Europa binnen. Kritiek daarop wordt tegenwoordig xenofobie genoemd, een nieuwe misdaad in het Europese Arrestatiebevel van de Europese Unie.

Hillary Clinton geeft een vrijmetselaarshanddruk aan voormalige Franse president François Hollande (links) en Amerikaans presidentskandidaat voor de Democraten Bernie Sanders (rechts)

 

Hoewel de meeste vrijmetselaars waarschijnlijk van goede wil zijn, lenen de gesloten structuur en onderlinge solidariteit zich voor minder prettige zaken. Zo spreekt men in Amerika over "Killary" Clinton, omdat er onder haar politieke tegenstanders en concurrenten inmiddels tientallen mensen onder mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen zijn. Haar Clinton Foundation, met vreemd genoeg een aparte nieuwspagina bij Trouw, Parool en Volkskrant, wordt beschuldigd van fraude en politieke manipulaties.

 

Onder kringen van de elite en vrijmetselarij lijkt ook een streven naar eeuwig leven te bestaan, zoals dat naar voren komt bij hun speurtocht naar de Bron van Eeuwige Jeugd in Atlantis. In die kringen leeft ook het idee dat men langer leeft door seks te hebben met kinderen ...  U moet zich daarbij wel bedenken dat er bij seksueel kindermisbruik vaak sprake is van vrijmetselaarssymboliek of andere vreemde rituelen (zie de zogenaamde snuff movies, Joris Demmink of het Ronde Huis op de Veluwe van Van Vloten) en dat er inderdaad kinderen verdwijnen.

De genoemde praktijken wijst U hoogst waarschijnlijk af. De overgang naar een Europese Sovjet-Unie, met de censuur en dictatuur die daar onvermijdelijk bij horen, is waarschijnlijk iets wat U totaal niet wilt. Nederland kan daarom maar beter uit de EU en de Euro en uit allerlei internationale organisaties en verdragen stappen, zoals het vluchtelingenverdrag en de klimaatakkoorden. Juist op internationaal niveau is de invloed van de vrijmetselarij het meest ingrijpend en juist daar is de invloed van de Nederlandse bevolking het minst. Voor de toekomst van Uw kinderen kunt U maar beter proberen de overgang naar een internationale elitesamenleving te belemmeren of deze in ieder geval te benoemen en ter discussie te stellen.

Opmerkingen

DL Röver

30.05.2022 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Bas

16.04.2022 16:29

De illuminati is opgericht door Adam Weishaupt: een Jezuiet, die per definitie in dienst van de paus opereert.

Rini

18.12.2021 00:13

Universum is altijd bij ons gebleven tijdens alle reizen van ons leven!
Duivel is nooit bij je gebleven tijdens niet alle reizen van je leven!

Rini wilkems

18.12.2021 00:10

Rijken mensen hebben genoeg dat ze niet nog meer geld nodig hebben! De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar nooit voor ieders hebzucht!
Ze hebben al een huis, genoeg kleren en genoeg eten.

Rini willems

18.12.2021 00:04

Rijken op aarde zijn onmenselijk voor alle burgers!
Ze zijn gewoon erg blind omdat ze geld en macht hebben!
Maar ze hebben de hogere zelf en de individualiteit niet!
Ze zijn geest-loze mensen!

anti-corona

05.10.2020 08:00

Was er niet zo mee bezig maar nu met die corona zooi het rookgordijn voor meer ben ik mij er meer in gaan verdiepen,wat een viezerikken de meeste vrijmetselaars,ook Rutte is er een !!!

Amy

31.08.2019 21:02

Het is allemaal waar.
Vele mensen gaan ten onder
Ik heb deze mensen leren kennen in de jeugdzorg
Gelukkig heb ik Jezus Christus aangenomen in mijn leven
Tot ongenoegen van deze dienaren van de duive

Douwe

30.12.2020 14:29

Goed zo Amy! God zegen toegewenst.

Amy

01.09.2019 09:27

Kijk maar eens hiernaar op youtube:

RONALD Bernard.

Precies dezelfde verhalen die ik heb meegemaakt in de jeugdzorg en nog meer dan dat zelfs. Hij is een ex illuminati member. Waarheid 100%

Pim van Kesteren

31.08.2019 21:51

Beste Amy, welke mensen in de jeugdzorg bedoelt u precies? Vrijmetselaars? Illuminati? Satanisten? Welke aanwijzingen heeft u?

Princess Luus, de Cock, San.

24.10.2018 19:36

Ik ben, mijn hele leven, al under-cover, ik ga hier, iets aan doen, DIT KAN, NIET. IT'S DIS-GUSTING.

Pim van Kesteren

29.10.2018 14:36

Beste Princess Luus, kunt U wat meer vertellen over wat U bedoelt met NWO en haar zekere einde?

Princess Luus, de Cock, San.

24.10.2018 19:30

Tja, wat, moet ik, zeggen. Bijna, ALLES, is waar-heid, op deze site. Ik ben, gehandicapt gemaakt, & gemarteld, voor the NWO, & haar zekere einde. Ik ben, er-mee, bezig. Het is, heel veel, werk.

Lars024

07.08.2018 18:30

Uitstekend en eng verhaal tegelijkertijd. Vooral dat piramide-teken was me al vaker opgevallen. Wat een bendEU is het in EUropa, and we ain't seen nothing yet.

Blijf ons scherp houden, beste Pim!

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina