Als U dit interessant vindt, wilt U misschien meer lezen over enge politici, vrijmetselaars en illuminati. Zie daarvoor de keuzes hierboven. Succes.

11 september: ILLUMINATI
Pim van Kesteren

Verborgen agenda's

De datum van 11 september is op meerdere manieren bijzonder voor vrijmetselaars en/of illuminati. De vrijmetselaars kent U natuurlijk als leden van een geheime organisatie, met als belangrijkste voor het publiek zichtbare element de symbolische handdruk, uitgewisseld door een werkelijk eindeloze rij van regeringsleiders. Vrijmetselaars helpen elkaar namelijk in het geheim naar de bestuurlijke top.

Ronald Reagan en Michail Gorbatchov

Paus Benedictus en Tony Blair

Traditioneel komen vrijmetselaars veel voor in de bouwwereld. Ook komen zij vaak tevoorschijn in hogere bestuurslagen. Voor de buitenwereld is het belangrijk te weten dat vrijmetselaars binnen hun eigen organisatie niet alleen een geheimhoudingsplicht maar ook een strikte hiërarchie kennen. Vrijmetselaars met een lagere graad moeten gehoorzamen aan hoger geplaatsten in de rangorde, waarbij de onderste lagen niet weten welke personen hoger in rang zijn en welke kennis bij de hogere rangen hoort. Pas na inwijding komt men een stap hoger in rang en kennis. Het griezelige gevolg van de hiërarchie is dat een door het volk gekozen president die vrijmetselaar is, uiteindelijk toch moet gehoorzamen aan een voor het publiek onbekende burgervrijmetselaar van een hogere graad.

 

Voor vrijmetselaars horen mensen gelijkwaardig te zijn. Daarbij hoort dan wel de kanttekening dat de loges zelf duidelijk discrimineren. Er zijn veel voorbeelden van mensen uit eenvoudige beroepen of met weinig opleiding die geen lid mochten worden. Bij de vrijmetselarij zijn eigenlijk alleen mannen welkom, die een bepaalde potentie hebben en die bijvoorbeeld een leidinggevende functie of een intellectueel vooraanstaande positie zouden kunnen verwerven.

 

De vrijmetselarij stelt dat iedereen het recht heeft op voltooiing en het zoeken naar waarheid, zonder enig dogma. Vrijmetselaars zeggen ook de geheimen van oude religies te bewaren en te bestuderen, van Egyptische mythologie tot Perzisch zoroastrisme. Daaruit gebruiken zij symbolen die vereeuwigd worden in steen. Verschillende vrijmetselaars houden zich ook bezig met meer occulte zaken.

De godheid Baphomet volgens de vrijmetselaar en kabbalist Eliphas Lévi. De zuilen van Salomons tempel, Jachin en Boaz genaamd, de geblokte vloer en de hoek en passer zijn traditionele en vaak gebruikte vrijmetselaarssymbolen

Moderne vrijmetselaarsring. De G staat voor geometrie zoals in cirkels en regelmatige vijfhoeken omdat voor vrijmetselaars geometrie de taal van God of van hun god is; organische vormen en harmonie horen niet direct bij de vrijmetselarij

 

Bekende Nederlandse vrijmetselaars waren of zijn: Pieter Jelles Troelstra, Willem Drees Sr., Pieter Oud en Matt Herben.

 

Er zijn veel verschillende organisaties in of naast de vrijmetselaarloges. Naast de vrijmetselarij komen bij voorbeeld de Lions en Rotary voor. Vanuit deze organisaties stromen mannen (voor vrouwen zijn er afzonderlijke organisaties) door naar de loges. Sinds 1870 bestaan ook de zogenaamde Shriners die zich bezighouden met fondsenwerving voor kinderziekenhuizen. De gesloten organisatie van de Shriners leent zich uitstekend voor misbruik. In Amerika lopen inmiddels meerdere strafzaken vanwege sexueel kindermisbruik en ernstige boekhoudfraude.

Shriners met rode fez, met daarop een islamitische halve maan en een kromzwaard

 

Terwijl Shriners en Lions tenminste nog voor het publiek zichtbaar zijn, zijn andere geheime organisaties binnen de geheime organisatie dat juist helemaal niet. Op 1 mei 1775 richtte bijvoorbeeld Adam Weishaupt met enkele vrijmetselaars in Beieren de Illuminati (letterlijk de Verlichten) op. Deze streven naar een nieuwe orde voor de wereld (vergelijk de Novus Ordo Seclorum of Nieuwe Orde der Tijden op de achterzijde van het dollarbiljet), zonder landsgrenzen of bestaande religies en zonder persoonlijk bezit. Hun streven lijkt heel erg op wat wij tegenwoordig socialisme of communisme noemen. De nieuwe wereldorde met een nieuwe wereldwijde religie moet de komst van een messias (verlosser) mogelijk maken. De organisatie kent een extreme hiërarchie, waarbij ondergeschikten niet weten wie er boven hen staat maar wel ieder bevel moeten opvolgen. Veel vrijmetselaars werden ook illuminati. De organisatie werd financieel gesteund en kabbalistisch (Joods mystiek en niet op de Talmoed gebaseerd) beïnvloed door Amschel Rotschild, stamvader van de huidige extreem rijke bankiersfamilie.

 

Bij de illuminati komen verschillende occulte en heidense ideeën bij elkaar, zoals die van de sekte rond Sabetai Zevi uit de zeventiende eeuw. Een voorbeeld van een dergelijk idee is de Bijbelse Abraham die zijn zoon Isaäk niet offert. Dat heeft er echter niet voor gezorgd dat de messias op aarde komt. Misschien komt die pas als er wel kinderen geofferd worden. Ook monogaam leven heeft, net als het geloof in God, niet geleid tot de komst van de messias. Deze manier van tegengesteld redeneren leidt bij de illuminati tot vreemde sexuele rituelen en duivelsaanbidding, in de hoop dat daarmee dan wel de komst van de verlosser mogelijk wordt.

 

Het jaartal van de oprichting van de illuminati valt samen met de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Engelsen. Deze oorlog was in feite een revolutie. Vaak wordt gesuggereerd dat in de loop van de geschiedenis verschillende revoluties tegen koningen en keizers hebben plaatsgevonden onder regie van vrijmetselaars, zoals de Franse Revolutie en de Russische revolutie. Waarschijnlijk speelden vooral illuminati met hun streven naar een nieuwe wereldorde hierbij een rol. In 1784 verbood de Beierse keurvorst Karel Theodoor de organisatie van de illuminati vanwege hun staatsondermijnende activiteiten, maar 112 jaar later werd de orde opnieuw opgericht.

 

Onbekend is wie er tegenwoordig bij de illuminati horen, al is er zeer waarschijnlijk een overlap met vrijmetselaars. Verschillende mensen beweren uit de illuminati te zijn getreden en melden dat plaatselijke vrijmetselaars (in Amerika) met een hoge graad ook altijd bij de illuminati horen. Ook vertellen zij bijvoorbeeld dat de onderste lagen van de organisatie zichzelf moeten harden door jonge honden en katten met de blote hand te doden.

 

Als U niet gelooft in illuminati, moet U deze internetpagina maar eens goed bekijken: www.illuminatiorder.info

 

 

11 september

Op 11 september 1777, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, verloor generaal George Washington de slag bij de rivier Brandywine van de Engelsen. Washington was een vrijmetselaar van de hoogste graad en voor de vrijmetselaars werd hij uiteindelijk een bijzondere en mythische figuur. Washington werd de eerste president van Amerika. Onder zijn leiding werd de Amerikaanse grondwet opgesteld. George Washington was zelf gelovig en was gekant tegen het idee van de illuminati dat landen en religies zouden moeten verdwijnen. Bij verschillende gelegenheden waarschuwde hij het Amerikaanse congres voor de illuminati.

George Washington, let op Brotherhood zoals in de huidige Moslim Brotherhood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 1826 kondigde William Morgan uit New York aan dat hij een kritisch boek over de vrijmetselarij ging schrijven en al hun geheimen openbaar zou maken. Hij werkte in een steengroeve en had lid willen worden van de plaatselijke loge. Daar was hij echter geweigerd. Een uitgever die het niet verder gebracht had dan de onderste eerste graad van de vrijmetselarij, zou helpen met de publicatie van het boek. Plaatselijke vrijmetselaars probeerden de publicatie tegen te houden met een negatieve advertentiecampagne. Er was ook brandstichting bij de uitgeverij.

 

Op 11 september van dat jaar werd William Morgan gearresteerd, waarna hij volledig van de aardbodem verdween. Hij liet een vrouw en twee kinderen achter. Door de arrestatie juist op deze dag wilden vrijmetselaars misschien de verloren slag bij de Brandywine compenseren, maar het viel opnieuw slecht voor hen uit. Voorheen bestond bij het publiek een beeld van vrijmetselaars als verstandige en respectabele mannen. Na de verdwijning van Morgan sloeg dat echter volledig om en werd er zelfs een politieke partij opgericht, met als doel vrijmetselarij te verbieden. In de periode daarna verloren de vrijmetselaarloges veel van hun leden. Overigens hebben de vrijmetselaars zelf altijd volgehouden alleen maar geld te hebben aangeboden aan Morgan.

 

Op 11 september 1941 werd in een vrijmetselaarsritueel de eerste steen gelegd voor het Pentagon bij Washington. Het gebouw bestaat uit een regelmatige vijfhoek en ligt precies op westelijke meridiaan 77. Het getal 77 hoort niet alleen bij de verloren veldslag van Washington die waarschijnlijk door de bouw van het Pentagon goedgemaakt moest worden. Het is voor vrijmetselaars ook een bijzonder getal omdat het bij Lamech (Genesis 6, 24) hoort, stamvader van Hiram Abiff, de bouwer van de tempel van Salomon. In Nederland zit bijvoorbeeld de loge van Nijmegen aan de Waldeck Pyrmontsingel 77. De loge van Gouda zat aan de Hoge Gouwe 77 en die van Groningen aan de Turfsingel 77.

 

Op 11 september 1990 hield president George Bush Sr. een redevoering voor het Amerikaanse congres over de begroting voor de oorlog tegen Irak. Hij sprak daarbij over een nieuwe wereldorde die na de moeilijke periode zou ontstaan. Overigens heeft ook David Rockefeller eerder, tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties, de term New World Order gebruikt. Rockefeller is een waarschijnlijke vrijmetselaar uit een hele familie van immens rijke en bekende vrijmetselaars. Bush Sr. heeft het idee van een nieuwe wereldorde in de maanden na zijn toepspraak bij meerdere gelegenheden herhaald. Hij is, net als zijn zoon George Bush Jr., lid van de Order of the Skull and Bones, een vrijmetselaarachtige organisatie. Het idee van een nieuwe wereldorde past echter meer bij de illuminati dan bij de traditionele, op religies gerichte, occulte vrijmetselaars.

 

Elf jaar na de toespraak van Bush Sr. was zijn zoon president.

Duim over de zijkant van de hand heen.

 

Op 11 september 2001 vond in Amerika een terroristische aanslag plaats, die de verhoudingen in de wereld drastisch zou veranderen. Die dag is voor de meeste mensen bekend als de dag van de vier gekaapte Amerikaanse vliegtuigen en de aanslagen door islamitische terroristen. Bijna drieduizend mensen kwamen daarbij om het leven.

WTC complex (links) voor de rampzalige gebeurtenissen. WTC 7 is Salomon Brothers Building met daarin een hele reeks geheime diensten. De zuidelijke toren werd als tweede getroffen door een gekaapt vliegtuig (rechts)

 

De Twin Towers in New York waren gebouwd in opdracht van David Rockefeller. De torens vormden samen niet alleen een kolossaal uitgebeeld getal 11 maar misschien ook de twee zuilen van de tempel van Salomon. De eerste toren werd die ochtend geraakt door (nota bene) vlucht nr. 11 van American Airlines, waarna de getroffen verdiepingen in brand vlogen. Iets meer dan een kwartier later vloog ook een gekaapt vliegtuig naar binnen bij de tweede, zuidelijke toren. Enkele uren later stortten beide torens in, terwijl nog honderden burgers, brandweerlieden en politieagenten in de gebouwen zaten.

 

Het instorten van de gebouwen nadat beide vliegtuigen naar binnen waren gevlogen, kan echter moeilijk worden verklaard met een vervorming van de stalen constructie in de torens door brandende kerosine, zoals de officiële lezing van de Amerikaanse overheid luidt. Juist om een dergelijke ramp te voorkomen waren de stalen balken bekleed met een dikke laag asbest. Bovendien verbrandde de meeste kerosine van het tweede vliegtuig buiten de toren. Het is ook onmogelijk dat een gebouw instort onder zijn eigen gewicht omdat een verdieping verzwakt is, maar tegelijkertijd vrijwel volledig verandert in poeder. Nooit eerder is een wolkenkrabber met stalen constructie ingestort na een brand.

Opvallende overeenkomst van de stofwolken van de instortende WTC-gebouwen (links) met de hete aswolken bij een vulkaanuitbarsting (rechts)

 

Bij het instorten van de torens ontstonden geen normale stofwolken. De wolken leken meer te horen bij een zogenaamde pyroklastische vloedstroom zoals die optreedt tijdens vulkaanuitbarstingen, wanneer massa's gloeiendhete as naar beneden stromen. Mensen die tijdens het instorten wegrenden, verklaarden later dat er sprake was van hete wolken rondom hen en verschillende van hen liepen door de stofwolken brandwonden op. Geparkeerde auto's bij de torens raakten door de stofwolken zwaar beschadigd. De auto's zagen er niet verbrand maar eerder bij hoge temperatuur geroosterd uit, waarbij de hitte van een kant leek te zijn gekomen. Onderdelen van kunststof en rubber waren gesmolten en verflagen waren verdwenen. Er moet sprake zijn geweest van een grote hitte tijdens het instorten van de gebouwen en zelfs weken na de ramp waren dieper gelegen puinhopen nog steeds heet.

 

De beide torens van het WTC kwamen ook in bijna vrije val naar beneden, alsof er helemaal geen inwendige stalen ondersteuning meer was. Op filmopnames is te zien dat het dak met de televisietoren, en niet de getroffen verdieping, als eerste begon in te zakken. Ook WTC 7 stortte 6 uur later op precies dezelfde manier in, hoewel dat gebouw helemaal niet getroffen was door een vliegtuig en nauwelijks beschadigd was door brand. Voor WTC 7 was door eigenaar Larry Silverstein wel opdracht gegeven voor gecontroleerde sloop door middel van springladingen, hoewel hij deze opdracht later weer ontkende. Vanwege de voorbereidingstijd moeten de springladingen echter veel verder tevoren aangebracht zijn. Brandweerlieden meldden reeksen ontploffingen te hebben gehoord, voordat de torens instortten.

 

Schuin doorgebrande kolommen in het verwoeste WTC-complex wijzen inderdaad op sloop van de drie gebouwen door middel van springladingen. Met een schuine snede zakt de bovenste helft schuin langs de onderste helft naar beneden.

Schuin doorgesneden stalen kolom (links) en aan de voorzijde door de hete stofwolken geblakerde maar niet uitgebrande politieauto (rechts)

 

Het Pentagon (dus op 77 graden westerlengte) werd volgens de officiële lezing van de Amerikaanse overheid die dag getroffen door een vliegtuig met (nota bene) vluchtnummer 77 van American Airlines, dat met een snelheid van meer dan 700 kilometer per uur het gebouw binnen vloog. De inslag kwam meer dan een half uur na de inslagen in de Twin Towers en de Amerikaanse luchtmacht had op dat moment in de hoogste staat van paraatheid moeten zijn. Vreemd is ook dat de buitengevel na de inslag slechts een beperkt gat toonde, terwijl in de gevel van de derde ring (geteld vanaf buiten naar binnen) een rond gat zichtbaar was, zonder sporen van een projectiel dat een dergelijk gat had moeten veroorzaken.

Direct na de inslag stond de gevel van het Pentagon nog overeind

Een rond gat gebrand in de gevel van een binnenring nadat al meters steen en beton doorboord waren

 

Een Boeing zoals die van vlucht 77 heeft wel een gewicht van meer dan 100 ton, maar dat gewicht zit verspreid over de twee motoren, de vleugels (met daarin de meer dan 30 kubieke meter brandstof) en de romp. Een vliegtuig had dus een relatief breed en ondiep gat moeten slaan in de met kevlar versterkte buitengevel met daarachter de verdiepingsvloeren, terwijl het Pentagon eerder getroffen leek te zijn door iets met het doordringende vermogen van een grote raket. Een groot vliegtuig kan niet tussen de verdiepingsvloeren door drie ringen van het Pentagon doorboren. Direct na de inslag werd eventueel bewijsmateriaal niet zeker gesteld of gefotografeerd maar werd het grasveld opgeruimd door personeel in gewone kleding.

De positie van wrakstukken bij het Pentagon werd niet gemarkeerd

 

Terwijl de Amerikaanse luchtmacht die dag blijkbaar de opdracht had om niet op te treden tegen de gekaapte vliegtuigen die naar New York of Washington vlogen (er waren oefeningen aan de gang), lukte het de politie van New York om een vijfde aanslag te voorkomen. Er werd een bestelbus aangehouden, volgeladen met springstof waarmee de bestuurders (nota bene) de George Washington Bridge hadden willen opblazen.

 

Samenvattend is de officiële lezing van de Amerikaanse overheid te vaak te onlogisch. Een alternatief narratief is dat de aanslagen op deze dag georkestreerd werden door illuminati (of mannen van Skull & Bones of van wat voor raar genootschap dan ook) en gericht waren tegen de traditionele vrijmetselaars met hun symbolen en hun held George Washington. Islamitische terroristen waren waarschijnlijk de aanslagen inderdaad van plan, maar de inlichtingendiensten kwamen daar achter (daar zijn zij tenslotte voor) en illuminati binnen de overheid besloten vervolgens de aanslagen te perfectioneren. De werkelijke gang van zaken werd dan verhuld door de Amerikaanse overheid door bijvoorbeeld nooit video's van bewakingscamera's of serienummers op wrakstukken prijs te geven.

 

Vreemd is ook dat verschillende mensen geweten leken te hebben, dat er een aanslag zou plaatsvinden. In de dagen voorafgaande aan de aanslag werden er bijvoorbeeld meer dan tien keer zoveel aandelen in United Airlines, American Airlines en verzekeringsmaatschappijen verhandeld als normaal.

 

Volkomen bizar is dat de artiest Prince tijdens een concert op 23 december 1998 in Tivoli Utrecht speculeerde over een aanslag in 2001. Aan het eind van een nummer begon hij een lange gitaarsolo, met een tekst die lijkt op:

"I got to go back to America.

I got to get ready for the bomb.

Osama Bin Laden get ready to bomb.

Osama Bin Laden get ready to bomb.

America you'd better watch out, 2001, hit me."

 

Toch kan het nog veel gekker. De aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon komen zelfs al voor in het kaartspel Illuminati - New World Order van Steve Jackson Games. Dit kaartspel kwam in 1995 op de markt, nadat er in de jaren tachtig eerdere versies van verschenen waren. Toen de uitgever in 1990 met de ontwikkeling van de nieuwe versie van het spel begon, in de jaren dat George Bush Sr. president was, vond er een inval van de geheime dienst plaats. De uitgever won echter alle rechtszaken daarna en bracht het spel uit. In het spel strijden verschillende geheime genootschappen met elkaar in een soort wereldwijd schaakspel.

Kaarten uit het kaartspel Illuminati uit 1995

 

Een kaart uit het spel gaat heel treffend over de huidige, opzettelijk debiel makende lottoshows op de televisie. Een andere kaart gaat over willekeurige schietpartijen onder burgers, met als bedoeling de burgerbevolking bang te maken. Bedenk hierbij dat Anders Breivik een vrijmetselaar was. Hij pleegde op 22 juli 2011 een bomaanslag in Oslo en schoot daarna net zolang mensen neer, tot er in totaal 77 doden waren. Misschien hoorde hij niet alleen bij de vrijmetselaars maar ook bij de illuminati. Ook Brenton Tallart, de terrorist die in 2019 50 mensen bij een moskee in Christchurch doodschoot, is een vermeende vrijmetselaar. Er is inmiddels een lange lijst van willekeurige schietpartijen in vrijmetselaarslanden, waarbij veel burgers omkomen.

Anders Breivik zoals hij zich op Facebook toonde

 

Vanwege verschillende aanwijzingen in het Illuminati-kaartspel werd er op het internet gespeculeerd over een grote aanslag in Londen tijdens de afgelopen Olympische Spelen van 2012. Een aanslag bleef uit maar in de eindceremonie op 12 augustus was plotseling, zonder een verklarende verhaallijn, de vogel Feniks te zien boven een halve bol van fakkels. De vogel Feniks is een mythische vogel die volgens de legende op zijn nest verbrandt en uit de as herrijst.

De vogel Feniks tijdens de Olympische eindceremonie in Londen

 

Het Internationale Olympisch Comité is opgericht door de Franse vrijmetselaar Pierre Baron de Coubertin en in het comité hebben reeds veel vrijmetselaars gezeten. Voor vrijmetselaars is de vogel Feniks echter niet een veel gebruikt symbool. De vogel hoort ook niet bij de Olympische traditie. Het symbool past veel meer bij het idee van orde uit chaos van de illuminati. Dan zou het een aankondiging kunnen zijn van, of een waarschuwing voor, een wereldbrand (de halve bol dus als halve wereldbol) waaruit de nieuwe wereldorde herrijst. Een kaart in het Illuminati-kaartspel verwijst inderdaad naar een komende derde wereldoorlog. Een vogel Feniks komt ook voor op de wandschildering van de Security Council Chamber van de Verenigde Naties. Bij herhaling heeft president George Bush Sr. in zijn toespraken een leidende rol voor de Verenigde Naties genoemd bij de vestiging van een nieuwe wereldorde. Gelukkig gebeurden er bij de Olympische Spelen verder geen gewelddadige aanslagen.

Wandschildering met de vogel Feniks in het midden

 

Op 11 september 2012, dus 11 jaar na de Amerikaanse aanslagen, bestormde in Benghazi in Libië een islamitische militie de Amerikaanse ambassade. De groep was zwaar bewapend met granaten en machinegeweren. Hoewel de aanval uren duurde (vanaf ongeveer 21.30), werden er pas 's nachts rond 2 uur mariniers (slechts acht man) gestuurd. Het gebouw was inmiddels in brand gestoken door de aanvallers. Ambassadeur Christopher Stevens en drie anderen, onder wie twee mariniers, kwamen uiteindelijk om het leven. Het was de hevigste aanval op een Amerikaanse diplomatieke post sinds de bomaanslag op de ambassade in Beiroet in 1983.

 

De aanval was goed voorbereid en getuigen meldden dat er zich onder de aanvallers vreemdelingen van buiten Libië bevonden. Kan het vanwege de keuze van de dag zijn dat radicale moslims tegenwoordig door illuminati binnen bijvoorbeeld de internationale Moslim Brotherhood wereldwijd worden opgezweept om het Westen te vernietigen? In de islamitische wereld komen namelijk steeds meer gewelddadige uitbarstingen jegens andersgelovigen en demonstraties tegen het Westen voor. Bedenk daarbij dat de oprichter van de Brotherhood, Hassan al Banna, een vrijmetselaar was. De Brotherhood zegt de ware islam te willen verspreiden en de organisatie is net als de vrijmetselaars opgebouwd uit besloten genootschappen. De leiding daarvan wordt niet rechtstreeks gekozen maar ingewijden klimmen binnen de organisatie naar steeds een hogere laag, waarbij voor elke nieuwe laag opnieuw een eed moet worden afgelegd en waarbij de onderste lagen niet weten wat de lagen erboven beslissen. Bij de vrijmetselarij is er echter steeds het risico dat binnen de geheime organisatie weer de geheime organisatie van de illuminati opereert.

 

Tegelijk is er ook sprake van revoluties die in islamitische landen zoals Tunesië, Libië en Egypte volgens hetzelfde plan verlopen. Revoluties passen in het streven van de illuminati. Bij elke Arabische revolutie zijn mensen van onduidelijke buitenlandse organisaties betrokken (zie het incident met prinses Mabel van het Open Society Institute op het strand van Libië), steeds is er sprake van een reclamebureaukreet (Jasmijnrevolutie) en, heel opvallend, elke keer wordt er als een van de eerste maatregelen een centrale bank opgericht. Alsof het nieuwe bestuur van het land snel moet worden ingekapseld in een nieuwe wereldorde met uiteindelijk een centrale wereldbank.

 

Epiloog

Misschien vechten vrijmetselaars, illuminati en bij voorbeeld bilderbergers inderdaad een wereldwijde richtingenstrijd en machtstrijd uit, zoals het kaartspel van Jackson Games suggereert. Het is echter totaal onaanvaardbaar dat daarbij dan onschuldige mensen sneuvelen. Ook mag het niet zo zijn dat mensen bij het openbaar bestuur horen maar tegelijk de agenda van een geheime organisatie volgen. Is er nog democratische besluitvorming in een nieuwe wereldorde? Of in een nieuwe Europese orde?

 

Nederland zou daarom niet alleen uit de EU en de euro moeten stappen, maar ook uit de Verenigde Naties en uit alle andere internationale organisaties waar waarschijnlijk vrijmetselaars of illuminati in stilte de dienst uitmaken. Ook zouden ministers en wethouders plechtig moeten zweren geen lid te zijn van een geheime organisatie, en geen geheime Bilderbergconferenties moeten bezoeken. Want stel dat bijvoorbeeld minister Ivo Opstelten een vrijmetselaar is maar op het ministerie de ambtenaar Joris Demmink tegenkomt, die vrijmetselaar met een hogere graad blijkt te zijn. De minister is dan, zonder dat het voor het publiek duidelijk is, ondergeschikt aan Demmink. Op een dergelijk punt stokt de democratische rechtsstaat. Openbaar bestuur is niet verenigbaar met geheime agenda's.

Opmerkingen

Dré

08.01.2022 22:45

Wanneer je de vrijmetselarij (vrij denkenden) vergelijkt met het communisme heb je er echt niets van begrepen. De vrijmetselarij staat juist voor datgene wat een mens vrij maakt in zijn puurste vorm.

Pim vanKesteren

08.01.2022 23:11

Zucht, Niet elke vrijmetselaar is automatisch slecht.

Dré

08.01.2022 22:58

De founding fathers van Amerika DE GRONDLEGGERS dus waren allemaal vrijmetselaars, hoe verklaart u dat dan?

Pim van Kesteren

08.01.2022 22:49

Ach, het was natuurlijk weer toeval dat veel van de grondleggers van de Sovjet-Unie, van Trotski tot Lenin, vrijmetselaar waren.

Dré

08.01.2022 22:46

Zonder beperkt te worden door politieke opvattingen en religie.

Astrid Pulles

29.12.2021 09:57

Mooie site! Het viel me wel op dat je de Olympische spelen van 2012 noemt in Londen maar niet de bizarre opening, met al die verplegers die dansen met zh bedden. Niet opgevallen?

Pim van Kesteren

30.12.2021 16:10

Toen nog niet. Maar internationale evenementen worden door vrijmetselaars e.d. gebruikt om hun boodschap door te geven: geen democratie meer maar alle macht en rijkdom weer naar de elites.

Princess Luus, de Cock, San.

10.07.2019 15:26

Zeg, deze site, was bedoeld, voor die-gene, die een, af-keer hebben, van de, Nwo, geen reclame, voor de, Illuminato!

Pim van Kesteren

17.07.2019 19:49

Ik haal hier inderdaad regelmatig verwijzingen naar illuminatipagina's weg. Een paar laat ik staan, als bewijs voor de mensen die beweren dat illuminati helemaal niet bestaan.

Meest recente reacties

07.10 | 11:06

Hè? Ik zeg dat wethouders of hoge ambtenaren in Almere een groot fan van UFO's zijn, gezien de rare beeldhouwwerken hier. Goed lezen.

07.10 | 07:49

deze man gelooft in UFOs dus hij is sws niet 100

28.08 | 07:08

GROETEN VANUIT HET HOOFDKANTOOR VAN ILLUMINATI WERELD

e-mailadres = illuminatiworldwideorder@gmail.com of onze
watsapp +12345298163

Welkom bij de grote orde van verlichting van de Verenigde Staten

30.05 | 06:53

De Vrijmetselarij kan niet bestaan zonder de Babylonisch Talmud...

Deel deze pagina