Voorgesteld hoofdgebouw van Windesheim links en Bank van Georgië in Tbilisi uit de sovjetperiode (1975) rechts

  

Campus in Almere

Pim van Kesteren, 2021

 

Er ligt in Almere een vergevorderd plan voor een zogenaamde Campus aan de noordelijke rand van de binnenstad van Almere Stad. Het wordt een terrein voor de onderwijsinstelling Windesheim waar studenten onderwijs krijgen en kunnen wonen. Het plan is groots opgezet en zal het uiterlijk van de stad ingrijpend veranderen.

Op meerdere momenten heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor de komst van een universiteit of hogeschool naar Almere. Vreemd blijft dan toch dat het college in feite steeds alleen maar aandacht heeft voor dit soort prestigieuze plannen (Floriade, Rondje Weerwater) en geen oog heeft voor de woonomgeving van de gewone Almeerders. De Almeerse wijken zien er niet uit. Overal onkruid, zwerfvuil en kapotte bestrating en straatlantaarns, omdat het college weigert moeite te doen voor regelmatig onderhoud. In plaats daarvan houden de wethouders zich bezig met grootheidswaanzin. Grootheidswaanzin? Ja, het plan voor de Campus omvat zinsneden zoals "Om de oriëntatie te versterken - is een hoogteaccent nabij het station wenselijk." D.w.z. een toren van 60 meter hoog. Welk normaal mens verzint zoiets? 

Om plaats te maken voor het hoofdgebouw van Windesheim is er in de eerste fase van het plan sprake van sloop van de bestaande Voetnoot, een bedrijfsverzamelgebouw met 30 bedrijven en instellingen. Daarnaast komt er een herinrichting van de Landdrostdreef tot gewone stadsstraat met de bouw van studentenwoningen op het huidige Festivalplein. Er komen dus GEEN woningen voor de Almeerders die al jaren op een wachtlijst voor een woning staan. In volgende fases (tot 2030) zal voor de Campus ook alles tussen de Regisseurstraat en de Landdrostdreef worden gesloopt: twee parkeergarages, een discotheek, een kantoorgebouw en meerdere grote winkels. De totale kapitaalvernieting vanwege het uitkopen van bedrijven en de sloop van nog bijna nieuwe gebouwen zal gemakkelijk vele tientallen miljoenen euro's bedragen. De gemeente Almere betaalt waarschijnlijk royaal voor het uitkopen van de bedrijven (zie de 6 miljoen euro voor de voormalige Camping Waterhout die zogenaamd weg moest vanwege de Floriade) om lange juridische procedures te voorkomen. De belastingbetaler betaalt toch wel. Dubieus daarbij is dat de gemeente de enorme bedragen voor kapitaalvernietiging geheim houdt. U mag niet weten dat Uw belastinggeld door de toiletpot gespoeld wordt.

Totaal absurd is namelijk dat de sloop van bestaande gebouwen met samenhangende kapitaalvernietiging helemaal niet hoeft. Het hoofdgebouw van Windesheim kan bijvoorbeeld gewoon 100 meter noordelijker aan de Landdrostdreef naast de studentenwoningen worden aangelegd. De bibliotheek met de huidige studieruimtes voor de studenten van Windesheim blijft dan namelijk op loopafstand. Bovendien wordt de Landdrostdreef opnieuw ingericht tot gewone stadsstraat en vormt de dreef straks geen grens meer tussen de Campus en de binnenstad. Toch is er net als bij de komende Floriade sprake van een onwrikbaar plan. Er zijn eigenlijk geen wijzigingen mogelijk. De gemeenteraad kan alleen nog maar tekenen bij het kruisje en doet dat ook, omdat de coalitiepartijen immers de meerderheid in de raad hebben. Inmiddels is er ook een ware propagandaoorlog gestart, waarbij prominenten (alweer vrijmetselaars?) zoals Martin Ort (directeur Ondernemersvereniging Stadscentrum) zich uitspreken voor sloop van de Voetnoot.

De onwrikbaarheid van het plan wijst eigenlijk op iets anders. Er moet hoe dan ook een project vol sovjetarchitectuur worden doorgedrukt, zoals duidelijk wordt uit de illustraties bij het plan. De beoogde gebouwen lijken namelijk zeer sterk op de sovjetarchitectuur uit de voormalige USSR. Kenmerken van deze architectuur zijn anonimiteit (geen aansluiting bij Nederlandse bouwtradities met daklijsten of een zadeldak met dakpannen), onmenselijkheid (alles draait om de blokvorm van het gebouw), strakke geometrie (bv. geen verdeling van grote bouwelementen onder en kleine boven) en eenvormigheid (geen ruimte voor het idee van ieder mens zijn eigen voordeur). Opvallend zijn de logge blokvormen en gladde vormgeving in beton (geen vriendelijke baksteen). Sovjetarchitectuur laat zich vooral herkennen aan een totaal gebrek aan goede smaak

On-Nederlandse sovjetarchitectuur met veel beton voor de Almeerse Campus; eerst alles fris en groen, straks alles vies en vervallen

 

Met de sovjetarchitectuur willen waarschijnlijk enkele hoge ambtenaren/vrijmetselaars op het Almeerse gemeentehuis een sovjetboodschap opdringen aan de samenleving. De inhoud van die boodschap wordt meer duidelijk als U gaat nadenken over de ware aard van de voormalige Russische Sovjet-Unie: geen democratie meer maar iedereen machteloos en arm, en alle macht en rijkdom in handen van een elite. Dat alles overgoten met een ideologisch sausje en veel staatspropaganda. Opeens wordt dan ook duidelijk dat de grootse bouwprojecten zoals de Floriade en de Campus naadloos passen bij andere sovjetontwikkelingen van tegenwoordig, zoals de toenemende macht van internationale organisaties, het verdwijnen van de Nederlandse identiteit en de gestage verpaupering van de Nederlandse bevolking. Politici roepen op tot een socialistisch basisinkomen en architecten ontwerpen een socialistische woonomgeving. Ons land moet blijkbaar een troosteloos oostblokland in een totalitaire Europese Sovjet-Unie worden. Dat is de boodschap achter de Almeere Campus en onderhandelingen over het plan zijn daarom blijkbaar niet mogelijk.

Nova Atlantis in Almere

Pim van Kesteren, 2015

 

Het huidige plan voor de komende Almeerse Floriade in 2022 lijkt helemaal niet meer op een tuinbouwtentoonstelling. Eigenlijk is het net alsof het concept van een floriade gekaapt is voor iets heel anders, namelijk een bizar toekomstideaal zoals dat geschetst wordt in een boek uit 1627 door Francis Bacon. Er zijn zo veel overeenkomsten, dat er eigenlijk geen sprake meer kan zijn van toeval.

Francis Bacon hoorde waarschijnlijk bij de Rozenkruisers, een stroming uit de zeventiende eeuw die uitging van inwijding in geheime kennis waarbij een samenleving bestuurd moest worden door ingewijden (misschien de verlichten of illuminati) in die kennis. Zijn boek Nova Atlantis (denk daarbij aan ons Atlantis en Atlantisstrand in Almere) gaat over een utopie (denk aan onze Utopiatoren) van een ideale samenleving. Bewoners van een eiland (denk aan het Vogeleiland in het Weerwater waar de Floriade gaat komen), Bensalem geheten, hebben een stedelijke samenleving ingericht, waarin alles draait om het vergaren van kennis. Wetenschappers in dienst van het zogenaamde Huis van Salomon (denk aan het lelijke iconische gebouw van 2 miljoen in het huidige floriadeplan) zoeken naar de waarheid die in het boek het Licht (denk aan de irritante groene nachtverlichting in het huidige plan voor de Almeerse Floriade) genoemd wordt. De wetenschap is zo ver ontwikkeld, dat het eiland in alle eigen behoeften kan voorzien (denk aan de zelfvoorzienende stad in het huidige floriadeplan).

Het plan voor de komende Almeerse Floriade is ook een vrijwel exacte kopie van het ontwerp voor een Chinees vakantiepark in Hainan dat nota bene Atlantis Sanya genoemd wordt. Het iconische gebouw in dat plan stelt waarschijnlijk net als in het plan voor de Floriade 2022 het Huis van Salomon voor. Onder de vrijmetselaars, die vooral voorkomen binnen de bouwwereld, leeft waarschijnlijk het gedachtegoed van de Rozenkruisers en Atlantis, inclusief de zoektocht naar de bron van het eeuwige leven. Vrijmetselende architecten hebben dus vergelijkbare ontwerpen opgesteld voor Hainan en Almere.

Het oorspronkelijke bedrag voor ontwikkelingskosten voor de Almeerse Floriade (77 miljoen euro) verwijst ook naar de vrijmetselarij, net als de geometrische figuren in het ontwerp. Voor vrijmetselaars is geometrie namelijk de taal van God of hun god.

Niet het plan voor de Almeerse Floriade maar voor het nieuw te bouwen Atlantis Sanya, met iconisch gebouw als Huis van Salomon (www.atlantissanya.com).

 

Het griezelige van de utopische samenleving op Nova Atlantis is dat het geen democratie is. Het werkelijke bestuur over de stad is in handen van wetenschappers en technici, omdat die het nu eenmaal beter weten. Ook moet de natuur volgens Bacon wijken voor de mens.

 

Voor alle duidelijkheid: voor mij is Nova Atlantis maar een verhaal. Dat is het blijkbaar echter niet voor ontwerper van de komende Floriade Winny Maas van MVRDV en voor vrijmetselaar, pardon PvdA-wethouder in Almere Henk Mulder. Op kosten van de belastingbetaler willen zij, onder de vlag van de Almeerse Floriade, aan de wereld een eng toekomstideaal opdringen terwijl iedereen eigenlijk een bloemententoonstelling verwacht.

 

Het is schandalig dat dit zo gebeurt. Onze mooie Camping Waterhout moet volgens het huidige plan voor veel belastinggeld worden uitgekocht terwijl dat niet nodig is. De strakke rechthoekvorm hoeft helemaal niet en de tentoonstelling kan gemakkelijk worden aangelegd zonder massale bomenkap of kostbare en gedwongen verhuizing van de bestaande bedrijven. De Floriade 2022 moet gewoon weer een bloemententoonstelling worden, zonder enge toekomstidealen en zonder vernietiging van de Almeerse natuur aan de zuidoever. Er vliegen tenslotte zelfs roofvogels (beschermd!) en bij het eiland hebben bevers (beschermd!) een burcht gebouwd.

Men betaalt extra voor een koopwoning met uitzicht op groen, het geld is binnen en de gemeente haalt vervolgens geniepig het groen weg

 

Almeers college haat bosplantsoen

Pim van Kesteren, 2020

 

De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft bij Almere uitgebreide bossen aangelegd, omdat men destijds stelde dat de stad geen bewerkelijk openbaar groen (plantsoenen) maar bosschages en brede groenstroken moest krijgen die goedkoop te onderhouden waren. In de afgelopen jaren worden deze bossen en het bosplantsoen echter op grote schaal weggehaald. Het verwerpelijke daarbij is dat de gemeente toch reclame blijft maken voor Almere als groene stad. Mensen kopen bijvoorbeeld een kavel naast een groenstrook vanwege de belofte dat het altijd groen zal blijven, waarna de gemeente alle bomen en struiken weghaalt. Dit liegen en bedriegen door de gemeente Almere is structureel. Inmiddels is onze stad grotendeels veranderd van een groene parkachtige omgeving in een kale oostblokstad met eindeloze gebouwblokken in sovjetstijl. Het enige groen dat nog blijkbaar mag, bestaat uit grasvlaktes met alleenstaande bomen. Of laurierkers in lange strakke rijtjes. De grasvlaktes zien er in de zomer alleen maar geel verdord uit, doordat de grond in Almere niet geschikt is voor gemaaid gras. Blijkbaar vinden onze wethouders dat mooi genoeg voor ons.

Satansplein Almere

Pim van Kesteren, 2015

 

Almere is een volledig nieuw ontworpen stad in de polder. De eerste huizen werden opgeleverd in 1976 en er wonen nu bijna 200.000 mensen. Het Stationsplein werd aangelegd rond 1980. Opvallend is dat op de officiële stadsplattegrond van de gemeente het plein tot 2015 de vorm van het gezicht van de gehoornde god uit wicca en de Europese voorchristelijke heksencultus had. Extra opvallend is dat de vorm er eigenlijk niet echt was, omdat de kleine straatjes die de hoorns zouden moeten vormen, in werkelijkheid ontbreken. De hoorns op de kaart werden gesuggereerd door de uitbouw van het dak van het stationsgebouw. Om het gezicht blijkbaar symmetrisch te houden werd een werkelijk bestaand zijstraatje aan de rechterkant van het plein weggelaten op de kaart. Een hogere ambtenaar binnen de gemeente zorgde er blijkbaar nauwgezet voor dat het plein hoe dan ook weergegeven werd als het gezicht van de gehoornde god.

Utopia Almere

Pim van Kesteren, 2015

 

Tot 2015 werd het Stationsplein in Almere op de officiële stadsplattegrond van de gemeente weergegeven in de vorm van het gezicht van de gehoornde god  uit Wicca/illuminati. Het gezicht kijkt door de Stationsstraat naar de Utopiatoren over een afstand van precies een Engelse mijl. Die toren is rond 1996 ontworpen door stedenbouwkundige Paul de Maar en is gebouwd door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Projectleider was destijds Dick van den Berg. De zichtas naar de Utopiatoren bleef zorgvuldig gehandhaafd tijdens de uitbreiding van het stadscentrum (2005-2007) onder supervisie van toenmalige PvdA-wethouder Adri Duivesteijn. Burgemeester van Almere was toen Annemarie Jorritsma.

Floriade 2022 Almere

Pim van Kesteren, 2014

 

De internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 (met als thema Stad van de Toekomst) komt niet te liggen rond het kasteel van Almere wat logisch was geweest. Dankzij onderhandelingen door voormalige PvdA-wethouder Adri Duivesteijn komt het terrein te liggen bij de Utopiatoren. De kosten voor de Floriade 2022 zijn officieel geraamd op precies 77 (!) miljoen euro. Dat getal wordt niet zomaar genoemd. Vrijmetselaarsloges bevinden zich bijvoorbeeld bij voorkeur op nummer 77 (bv. Hoge Gouwe in Gouda, Turfsingel in Groningen, Waldeck Pyrmontsingel in Nijmegen). Het speciaal op 77 graden westerlengte en 38,5 (de helft van 77) graden noorderbreedte gebouwde Pentagon werd in 2001 getroffen door een vliegtuig met vluchtnummer 77. De vrijmetselaar Anders Breivik schoot in 2011 net zolang mensen neer tot er 77 doden waren. Let ook op de strakke geometrische vormen in het ontwerp. Het plan wordt geperst tussen de snelweg en de hoogspanninglijn (de zwarte stippen in het Weerwater). De opzet is niet werkelijk tuinbouwkundig of botanisch van aard omdat bijvoorbeeld planten gerangschikt zullen worden volgens hun Latijnse naam en dus niet volgens licht- of grondbehoeften. Blijkbaar gaat het bij het plan helemaal niet om planten of bloemen maar om net als bij de afgelopen Olympische Spelen een vrijmetselaar/ illuminatiboodschap uit te dragen aan een internationaal publiek.