(Hier wil ik duidelijk maken dat er volgens mij iets mis is in Nederland, wat betreft de manier waarop ons land bestuurd wordt. Op de bladzij "Hoe dan wel" probeer ik aan te geven wat er zou moeten veranderen. Onder "NWO, Illuminati" en "Amousiamanie" vindt U artikelen over vrijmetselarij en de negatieve invloed ervan op onze democratische rechtsstaat. "Eerie Almere" en "Eng in Almere" gaan - anders dan de titels van de pagina's doen vermoeden - niet over mij maar over bizarre bouwwerken en symbolen in Almere. Bij "Andere meningen" vindt U verwijzingen naar door mij goedgekeurde, andere internetpagina's. Bij "Gastenboek" kunt U tenslotte eventueel een boodschap achterlaten.)

 

 

 

Weg met DIT bestuur van Nederland ...

 

 

Wat is er toch in vredesnaam aan de hand in Nederland? Toen ik als kind in Utrecht opgroeide, had ons land een redelijk welvarende, vriendelijke en veilige samenleving. Daarvan lijkt tegenwoordig elke dag weer minder sprake te zijn, met bijvoorbeeld steeds meer misdaad en geweld en met een bevolking in steeds grotere financiële problemen.

 

Ik weet wat U nu denkt: "Nou nou, is dat niet wat overdreven? Nederland is heel rijk en veilig, hoor!" U wordt namelijk door de media beïnvloed om zo te denken. Op televisie zijn voortdurend lachende wethouders en ministers te zien, die veel visie hebben en krachtige maatregelen nemen om alle problemen op te lossen. Het politieke commentaar van de meeste journalisten en redacteuren in de babbelprogramma's is vaak alleen positief of kritisch positief over het bestuur van Nederland en de vele, zeer vele nieuwe wetten waarmee alles weer goed komt. Kortom, er is NIETS aan de hand. Toch worden er bijvoorbeeld tegenwoordig bijna 200 moorden per jaar gepleegd in Nederland, terwijl dat in de vorige eeuw nog heel anders lag. Tot ongeveer 1970 of 1980 was er sprake van tussen de ongeveer dertig en veertig moorden per jaar. Daarna ging dat aantal als een raket omhoog. Er worden in Nederland ook elke maand bijna 1000 auto's en 60.000 fietsen gestolen en winkeldiefstal vindt zo grootschalig plaats, dat het niet meer te registreren valt. Bij de aantallen misdaden wordt er tegenwoordig ook gegoocheld met feiten en cijfers. Wat in het buitenland vanwege twintig messteken een brute moord heet, wordt in ons land doodslag genoemd als de dader alleen al zegt dat hij het niet zo bedoeld had.

 

Het vertrouwen in justitie is inmiddels zo gedaald dat mensen nog maar in een kwart van de gevallen aangifte van criminaliteit doen bij de politie. Aangiftes hebben toch geen zin omdat justitie de door de politie opgespoorde boeven direct weer laat gaan of slechts kinderachtige taakstraffen uitdeelt. Eigenlijk wordt criminaliteit tegenwoordig zelfs beloond. De zogenaamde treitervlogger Ismail Ilgun die een strafbaar feit pleegde door een Zaans raadslid te bedreigen, mocht daarna video's maken voor het Algemeen Dagblad. Haatimams die in het Arabisch oproepen om Joden en afvalligen te doden, mogen gewoon meebabbelen in de praatprogramma's. Ook bijvoorbeeld Heineken-ontvoerder en afperser Willem Holleeder is in de media tot bekende televisiepersoonlijkheid gemaakt, vooraf aan zijn veroordeling tot levenslang.

 

In werkelijkheid verandert Nederland al zo'n twintig of dertig jaar geleidelijk in een troosteloos en agressief Oostblokland waar steeds minder mensen zich nog verantwoordelijk voelen voor wat dan ook. Overal vandalisme, zwerfvuil en hondepoep. In de steden een anonieme en ongeïnteresseerde samenleving waarvoor vrijwel niemand zich nog wil inzetten. Voor Nederland lijkt er geen Nederlandse toekomst meer te zijn. Vooral de linkse kerk heeft middels het bevorderen van immigratie, multicultuur en internationalisering alleen maar hard gewerkt aan het ondermijnen van de Nederlandse natiestaat, met blijkbaar als doel de uiteindelijke vestiging van een politiestaat.

 

Er is inmiddels een extreme bureaucratie, een kolossale Staat met rond de 1 miljoen ambtenaren en 1,5 miljoen trendvolgers bij gesubsidieerde instellingen. Een bestuurlijke elite met bij voorbeeld onderwijsbestuurders die indirect over hun eigen salarisverhoging kunnen beslissen, de rekening doorschuiven naar de belastingbetaler en inmiddels met hun salaris in de buurt komen van de president van Amerika. Bijna elke Nederlandse minister heeft nu de beschikking over een eigen Audi A8 met drie chauffeurs. De bestuurlijke elite komt ook altijd met alles weg en weet zich onaantastbaar (Joris Demmink).

 

Tegelijk een gestage verarming van de bevolking door de Euro, explosief stijgende vaste lasten, voortdurende belastingverhogingen en steeds maar weer loonmatiging. Overal camera's en persoonsregistratie. Een Crisis- en herstelwet waarmee de Staat de burgers opzij kan schuiven. Geen inspraak meer maar participatieregelingen, waarbij de Staat bepaalt wie mag participeren. De nieuwe Wet openbaarheid van bestuur maakt het juist mogelijk dat de Staat alles naar believen kan geheimhouden. Steeds meer terreur tegen de eigen burgers (wel een Wet Mulder maar geen aanpak van zogenaamde kleine criminaliteit; forse boetes voor kleine parkeerovertredingen enz.). De Staat gaat zelfs over tot intimidatie van politieke dissidenten door in het holst van de nacht een grote politiemacht af te sturen op mensen zoals Gregorius Nekschot, Hans Smolders, Jan van der Land (op dat moment 70 jaar), Hans Holtrop, Micha Kat of Bob Smalhout (op dat moment 80 jaar). Omdat zij kritiek leveren.

Harmonie, liefde, schoonheid en respect voor tradities en woonomgeving zijn normale menselijke waarden

Architecten, wethouders, museumdirecteuren enz. streven tegenwoordig naar maximale lelijkheid om ons te ontmenselijken; daarna komt de dictatuur

 

Via televisie worden wij gehersenspoeld. Alleen maar voetbal, stompzinnige lottoshows en eindeloos vaak dezelfde linkse mensen die blijkbaar een volgens de Staat toegestane mening verkondigen. Mensen met een ander politiek geluid worden door de Staatstelevisie bijvoorbeeld raar in beeld gebracht of worden overspoeld met discussietrucjes zoals eindeloos relativeren, voor elk detail een argument eisen maar de hoofdgedachte negeren, woorden in de mond leggen en daarop aanvallen, doodzwijgen, belachelijk maken enz.

"Wilders is een populist." Hahaha, wat een fantastische humor! Geniaal! Hahaha!

"Wilders is een fascist." Oh, wat ontzettend spitsvondig! Hahaha!

"Wilders is gek." Briljant! Briljant!

(Alle toeschouwers staan op om te applaudisseren voor Maarten van Rossem/ Freek de Jonge/ Thomas von der Dunk enz.)

 

Vreselijk.

 

Schandalig is ook dat wij tegenwoordig via de media ronduit worden voorgelogen. Er is sprake van gelijkgeschakelde politici én journalisten die alleen maar een politiek correcte mening uitdragen. Bekijkt U als voorbeeld maar eens de volgende kaart van het toenmalige Palestina.

Links het Engelse voorstel uit 1922 voor opdeling van het mandaatgebied en rechts het resultaat van de onderhandelingen in een atlas uit 1936

 

Na de val van het Ottomaanse Rijk en voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog viel het gebied onder Brits bestuur maar er werd onderhandeld over zelfbestuur. Toen Israël in 1948 zichzelf als staat uitriep, bezette Jordanië de Westelijke Jordaanoever omdat dat land niet wilde dat Jeruzalem onder Joods gezag zou gaan vallen. In Jeruzalem werden synagoges opgeblazen en de stad werd etnisch gezuiverd van Joden. Er is tegenwoordig dus geen sprake van Israëlische bezetting zoals de media ons steeds voorspiegelen, maar eerder van bevrijding van Judea en Samaria. Merk ook op dat er in Israël meer dan een miljoen moslims wonen en dat deze in 1948 dus NIET collectief verjaagd zijn.

 

Op dezelfde manier heeft de pers ons over de Joegoslavische burgeroorlog voortdurend opzettelijk verdraaide informatie gegeven. In werkelijkheid vormden de UCK-strijders geen heldhaftige verzetsstrijders zoals de kranten ons lieten geloven, maar trokken zij 's nachts vanuit het door Nederland beschermde gebied naar Servische dorpen om daar vrouwen en kinderen op beestachtige wijze te vermoorden. Waarop de Serviërs wraak namen. Ook over het neerschieten van vlucht MH17 in 2014 boven de Oekraïne hebben wij nog steeds niet de waarheid gehoord. Nederlandse media beschuldigen over het algemeen de Russische opstandelingen, terwijl verschillende buitenlandse media andere mogelijkheden openhouden, zoals een fout van het Oekraïense leger.

Terwijl het noordelijke halfrond in de afgelopen jaren een stijging in gemiddelde temperatuur liet zien, was dat nauwelijks zichtbaar op het zuidelijke halfrond met uiteraard dezelfde hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer

 

Wat betreft het klimaat worden wij al tientallen jaren op de kast gejaagd met de meest verschrikkelijke doemscenario's die blijkbaar alleen afgewend kunnen worden, als wij nog meer belasting betalen en onze beslissingsbevoegdheid overdragen aan onduidelijke internationale organisaties. Milieuvervuiling, zure regen, gat in de ozonlaag, nieuwe ijstijd en dan nu klimaatverandering, terwijl het klimaat op aarde al 4,6 miljard jaar verandert. Nederlandse media dragen voortdurend uit dat de mens met het verbranden van fossiele brandstoffen opwarming van de aarde en klimaatverandering veroorzaakt. Inmiddels zijn er echter verschillende verklaringen in wetenschappelijke tijdschriften geweest, ondertekend door tienduizenden wetenschappers, waarin gesteld wordt dat een opwarming van de aarde niet veroorzaakt wordt door de mens.

 

Eigenlijk lijkt het erop dat men met de huidige vreemde nieuwsonderwerpen (die elders helemaal geen nieuws zijn) de aandacht wil afleiden van de echte problemen zoals de algemene verpaupering van ons land, de massale immigratie die onze verzorgingsstaat onder druk zet, en de radicale islamisten die in oorlog lijken met het Westen. In ieder geval kunt U het huidige journaal en de huidige actualiteitenprogramma's maar beter niet meer vertrouwen als hun berichtgeving over onderwerpen zoals Israël, islam, Rusland of het klimaat gaat. Het echte nieuws krijgt U ook niet meer te horen omdat het Nederlandse journaal slechts gevuld wordt met onzin en hysterie.

 

Volgens mij werkt ook de democratische besluitvorming in Nederland niet meer. Terwijl een meerderheid van de bevolking in 2005 tegen een nieuwe Grondwet voor de EU stemde, werd deze een paar jaar later toch, maar dan onder een andere naam ingevoerd. Bij de kamerverkiezingen van 2012 stemden mensen op de VVD omdat zij waarschijnlijk een rechts-liberaal-conservatief beleid wilden, of op de PvdA wat betreft de mensen die een progressief-sociaal beleid wilden. Geen enkele kiezer heeft aangegeven dat er een totaal onlogisch kabinet van PvdA en VVD moest komen, en toch kwam dat er. Bij de verkiezingen van 2017 werd dat kabinet terecht volledig weggestemd (de VVD verloor 8 en de PvdA 29 zetels) en dus ...  kwam er opnieuw een onlogische regeringscoalitie van politiek links en rechts. Bijna het eerste wat de nieuwe coalitie deed, was het afschaffen van het raadgevend referendum. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking, meer dan 80 procent, is verder tegenstander van open personenverkeer met Bulgarije, Roemenië en de Oekraïne en toch wordt het doorgevoerd.

 

Eigenlijk lijkt het er nog het meest op dat wij in Nederland en in EU-verband in de richting van een totalitaire staat gaan, zeg maar een Europese Sovjet-Unie. Anonieme, verpauperde en machteloze burgers zullen daarin worden bestuurd door een ongekozen en onbekende elite die alle macht en rijkdom in handen heeft. Deze ontwikkeling is structureel. Macht en geld verschuiven steeds meer van de burgers naar de overheid en van landelijke overheden weer naar internationale organisaties die niet meer democratisch gecontroleerd kunnen worden. Dat de Europese Unie verandert in een Europese Sovjet-Unie is overigens niet iets wat ik alleen zeg. De voormalige Russische dissident Vladimir Boekovsky, de Russische schrijver Dmitry Ermakov, de Tsjechische ex-president Vaclav Klaus en het Russische staatsthoofd Vladimir Putin hebben hetzelfde gezegd. Putin heeft zelfs gezegd dat de Europese Sovjet-Unie vele malen erger zal worden dan de voormalige USSR. Merk op dat juist deze mensen de voormalige Russische Sovjet-Unie hebben meegemaakt en dus weten waar zij over praten.

Vreemde gebaren bij de elite: pyramideteken bij veronderstelde illuminati zoals nationale socialist Adolf Hitler, zangeres Beyoncé Knowles en vervolgens zakenman en "filantroop" Warren Buffett en televisiepresentator AJ Calloway boven, en nieuw ontwikkeld omgekeerd pyramideteken bij vrijmetselaars zoals bondskanselier Angela Merkel, minister-president Mark Rutte, burgemeester Sjoerd Potters en VVD-voorzitter Henry Keizer onder

 

Het proces van verschuiving van macht en geld, duidelijk tegen de wens van de bevolking in, gaat gepaard met opvallende signalen en vreemde symboliek in de openbare ruimte. U ziet bijvoorbeeld (1) mensen vanuit de bestuurlijke elite een vrijmetselaarshanddruk geven. Vrijmetselaars vormen een gesloten broederschap met als ideaal een samenleving waarin iedereen vrij is. Dat wil zeggen, gewone mensen hebben dan geen geld of macht meer maar alle rijkdom en macht is in handen van een elite van - uiteraard - vrijmetselaars. Een ander signaal (2) is steeds weer een reuzenrad bij belangrijke evenementen. De exploitatie ervan is meestal verliesgevend maar de eindeloze rondgang en perfecte geometrie ervan verwijzen weer naar de vrijmetselarij. Een volgend signaal (3) wordt gevormd door opvallende getallen die regelmatig terugkomen, zoals 33, 77, 112 en 322. Dat laatste geeft het jaar aan waarin de democratie in Athene beëindigd werd en de macht weer in handen kwam van de Atheense elite.

In april 2018 voorspelde de computermiljardair Bill Gates 33 (!) miljoen doden vanwege een nieuw coronavirus, hoewel hij geen medische achtergrond heeft; in 2020 brachten nieuwsmedia blijkbaar speciaal coronaberichten naar voren met daarin het getal 33

 

Een volgend signaal (4), gegeven door mensen vanuit de elite zoals architecten en wethouders, bestaat uit de lelijke sovjetarchitectuur die tegenwoordig overal neergezet wordt. Het sovjetideaal - iedereen is gelijk, dus even arm en machteloos, met alle macht en rijkdom in handen van een politieke elite - is in de praktijk hetzelfde als het vrijmetselaarsideaal. Verder (5) ziet U tegenwoordig in steden vaak een Huis van Salomon. Dat is een alleenstaand hoog gebouw dat een wijde omgeving domineert en verwijst naar het boek Nova Atlantis. In dat boek vertelt Francis Bacon over een ideale samenleving die niet democratisch maar door een elite bestuurd wordt. Nog een signaal (6) bestaat uit het huidige gebrek aan harmonie in muziek of in kleurengebruik. Harmonie maakt plaats voor de geometrie van de vrijmetselaars (de G in hun symbool). Goedburgelijke waarden en normen zoals schoonheid, liefde, vaderlandsliefde en tradities moeten blijkbaar plaatsmaken voor botte staatsidealen in sovjetstijl zoals duurzaamheid. Tenslotte (7) is ook het huidige gebruik van populistisch als scheldwoord te zien als een signaal. Het tegenovergestelde van populistisch is namelijk ... Elitair. Al deze signalen, steeds gegeven door personen uit de elite, houden gezamenlijk de boodschap in: democratie dient te worden afgeschaft en alle macht en rijkdom dient opnieuw in handen te komen van de elite.

 

Met het eindeloos herhalen van de genoemde signalen moedigen invloedrijke en vooraanstaande personen elkaar aan om te komen tot een Europese Sovjet-Unie. Steden veranderen daarmee langzaam in verloederde oostbloksteden. Nederland wordt een verpauperde sovjetstaat. Waarschijnlijk is dat echter iets wat U helemaal niet wilt. Ik hoop dus maar dat U wat gaat nadenken over wat ik allemaal beweer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Pim van Kesteren

 

 

"Vrijmetselaars bestaan helemaal niet! Dat is een verzinsel van aluhoedjes en complotidioten!"

 

"Er is NIETS aan de hand!" (Links Madonna, midden het podium tijdens een optreden van Miley Cyrus en rechts verboden archeologie van Klaus Dona)