(Aan deze pagina zit ik nog te prutsen. Ik wil hier aangeven dat volgens mij het milieu min of meer als wapen tegen ons ingezet wordt.)

 

Klimaatfascisme

 

 

Het begon met een gloeilampverbod.

Nederland is ooit bedekt geweest met landijs maar in de periode tussen 20.000 jaar geleden en 12.000 jaar geleden begon het ijs te smelten en steeg de zeespiegel met 120 m, zonder dat er kooldioxide producerende auto's reden.

Daarbij negeert men dat bijvoorbeeld tijdens de geologische periode van het Carboon (ongeveer 300 miljoen jaar geleden) de concentraties kooldioxide in de atmosfeer vele malen hoger dan nu waren, en toch kwamen er daarna ijstijden. De uitstoot aan kooldioxide door de mens (rond 8 gigaton per jaar) valt ook in het niet bij de natuurlijke uitstoot (210 gigaton) uit vegetatie en oceanen. In boorkernen van Groenlandse en Antarctische ijslagen vindt men wel een positieve correlatie tussen hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer en temperatuur, maar het blijkt dat steeds eerst de temperatuur en honderden jaren later pas de kooldioxideconcentratie stijgt. Bovendien is in de afgelopen jaren eigenlijk alleen de temperatuur op het noordelijk halfrond gestegen. De stijging ligt dan eerder aan een verhoogde plaatselijke instraling van de zon dan aan de wereldwijde stijging van de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer.

In de loop van honderdduizenden jaren komen de pieken respectievelijk dalen van de temperatuur eerst en volgen die van de hoeveelheid kooldioxide in de lucht honderden jaren later. Oorzaak en gevolg zijn dus waarschijnlijk andersom.

 

Wat betreft