Amousiamanie de (v.), ~s of ~ën (mv); (Gr. amousia: zonder Muzen; mania: onbedwingbare lust, neiging) ziekelijke drang naar lelijkheid; moderne geestelijke stoornis binnen de bestuurlijke elite en opmaat naar dictatuur. 

 

(Aan deze pagina zit ik nog te prutsen. Als U het interessant vindt, wilt U misschien meer lezen over enge politici, vrijmetselaars en illuminati. Zie daarvoor de keuzes hierboven. Succes.)

 

 

 

 

 

Squin de Florian/Brandywine

 

Omdat de Staat tegenwoordig alleen maar streeft naar vervreemding, verpaupering en pure lelijkheid als opmaat naar dictatuur

Pim van Kesteren

 

Wat er ook gebeurt, de bouwwereld in Nederland gaat altijd door. Zelfs tijdens de grootste financiële crisis blijkt er nog steeds geld te zijn voor dure verbouwingen of grote bouwprojecten. De grote bouwprojecten hebben ervoor gezorgd dat ons land in de afgelopen jaren drastisch van uiterlijk is veranderd. Dankzij de Betuwelijn ziet bij voorbeeld het Land van Maas en Waal er nu totaal anders uit dan in de tijd van Jac. P. Thysse. Verschillende zaken vallen echter op bij de huidige inrichting van de openbare ruimte, waarbij er een verband is met andere huidige en negatieve ontwikkelingen in Nederland.

 

 

Nederland wordt uitgewist

 

Bij de grote bouwprojecten valt op dat tegenwoordig eigenlijk altijd een uitgestrekt gebied op de schop gaat. De verbreding van de A6 leidt tot een volledig nieuw landschap van vele vierkante kilometers door de sloop van boerderijen en het platgooien van bossen. Het uitwissen van een oude omgeving en het vervangen voor een nieuwe omgeving lijkt structureel. Zo is ook de ondertunneling bij het station van Bilthoven misbruikt om in een straal van honderden meters de Nederlandse gebouwen te slopen en alle bomen weg te halen. In plaats van de oude rommelige maar gezellige stationsomgeving is er nu een naargeestig gebied aangelegd met veel kale pleinen en muren en met on-Nederlands pampusgras als enig groen.

 

Het volgende kunt U ook gemakkelijk zelf controleren. Bij een reis door België of Duitsland ziet U al snel veel meer veel oudere bomen dan in Nederland. Dit komt niet doordat bomen in Nederland door de ligging aan zee eerder omwaaien. Aan de belgische kust waait het namelijk net zo hard. Het komt ook niet doordat in ins land in de middeleeuwen alle bossen gekapt werden en men pas na 1800 begon met het opnieuw aanplanten van bomen. Zelfs die aangeplante bomen worden immers alweer vanwege allerlei redenen (te oud; te jong; er komen weinig bladeren aan; er vallen veel bladeren af) omgehakt. Het verdwijnen van oude bomen heeft alles te maken met een gebrek aan respect voor tradities en omgeving. Dat gebrek zit echter niet bij de gewone bevolking, die vaak juist protesteert tegen het omhakken van oude bomen. Het gebrek aan respect voor Nederland en de woonomgeving van de Nederlanders zit bij de mensen die ons land besturen.

 

Wat voor bomen geldt, gaat tegenwoordig op voor alles wat Nederlands is. Terwijl bijvoorbeeld Dierenbescherming en Partij van de Dieren al tientallen jaren tevergeefs strijden tegen onverdoofd slachten, waren enkele tegen Zwarte Piet gerichte demonstraties voor de bestuurlijke elite al genoeg om een leuk Nederlands kinderfeest te verwoesten, met het argument dat het feest racistisch zou zijn. Op de Nederlandse Antillen en in Suriname wordt Sinterklaas echter gewoon gevierd met een Zwarte Piet. De demonstraties en de reacties van het openbare bestuur daarop hadden dus niets met vermeend racisme maar alles met een anti-Nederlands sentiment te maken. Nederland moet blijkbaar verdwijnen, volgens de bestuurlijke elite.

Wat mooi en Nederlands is, moet blijkbaar weg. 

 

De voorbeelden van de bomen en Zwarte Piet laten zich moeiteloos uitbreiden. 

Nederland wordt bewust arm gemaakt

 

Loonmatiging. Exploderende vaste lasten. Hoge inflatie. Het beleid van de Europese Centrale Bank is gericht op verplaatsing van kapitaal van Noord naar Zuid waardoor wij daadwerkelijk armer worden.

Nederland wordt bewust lelijk gemaakt

 

In 2016 gooide een schoonmaker een propje papier weg in een museum in Haarlem. Het witte verfrommelde papiertje bleek echter als kunstwerk bedoeld te zijn en was voor 500 euro (!) aan Nederlands belastinggeld aangekocht. De organisator van de tentoonstelling, Hans Bossmann, laat met het papiertje niet alleen zien dat Nederlandse waarden en normen zoals werken voor je brood niet meer gelden. Hij laat ook zien dat schoonheid plaats moet maken voor lelijkheid. Complete musea zijn tegenwoordig door de kunstpausen gevuld met ontstellend lelijke, moderne kunst.

 

Geen harmonie of romantiek meer. Alleen grauwe of niet-harmonische kleuren. Lelijke bouwwerken.

 

 

 

Ypenburg

Nederland wordt klaar gemaakt voor dictatuur

 

De algemene conclusie is daarom: er is in Nederland sprake van een vervelende gevestigde macht en deze ongekozen kliek van bestuurders streeft alleen maar naar vervreemding, verpaupering en pure lelijkheid. Het is niet anders.

Alles wat mooi en Nederlands is, wordt verwoest. Zodat er niets meer overblijft om voor te strijden. De overstap naar dicatuur van een Europese Sovjet-Unie en nieuwe wereldorde is daarmee gemakkelijk gemaakt.