(Als U dit interessant vindt, wilt U misschien meer lezen over enge politici, vrijmetselaars en illuminati. Zie daarvoor de keuzes hierboven. Succes.)

 

 

Nova Atlantis in Almere

Pim van Kesteren, 2015

 

Het huidige plan voor de komende Almeerse Floriade in 2022 lijkt helemaal niet meer op een tuinbouwtentoonstelling. Eigenlijk is het net alsof het concept van een floriade gekaapt is voor iets heel anders, namelijk een bizar toekomstideaal zoals dat geschetst wordt in een boek uit 1627 door Francis Bacon. Er zijn zo veel overeenkomsten, dat er eigenlijk geen sprake meer kan zijn van toeval.

 

Francis Bacon hoorde waarschijnlijk bij de Rozenkruisers, een stroming uit de zeventiende eeuw die uitging van inwijding in geheime kennis waarbij een samenleving bestuurd moest worden door ingewijden (misschien de verlichten of illuminati) in die kennis. Zijn boek Nova Atlantis (denk daarbij aan ons Atlantis en Atlantisstrand in Almere) gaat over een utopie (denk aan onze Utopiatoren) van een ideale samenleving. Bewoners van een eiland (denk aan het Vogeleiland in het Weerwater waar de Floriade gaat komen), Bensalem geheten, hebben een stedelijke samenleving ingericht, waarin alles draait om het vergaren van kennis. Wetenschappers in dienst van het zogenaamde Huis van Salomon (denk aan het lelijke iconische gebouw van 2 miljoen in het huidige floriadeplan) zoeken naar de waarheid die in het boek het Licht (denk aan de irritante groene nachtverlichting in het huidige plan voor de Almeerse Floriade) genoemd wordt. De wetenschap is zo ver ontwikkeld, dat het eiland in alle eigen behoeften kan voorzien (denk aan de zelfvoorzienende stad in het huidige floriadeplan).

 

Het plan voor de komende Almeerse Floriade is ook een vrijwel exacte kopie van het ontwerp voor een Chinees vakantiepark in Hainan dat nota bene Atlantis Sanya genoemd wordt. Het iconische gebouw in dat plan stelt waarschijnlijk net als in het plan voor de Floriade 2022 het Huis van Salomon voor. Onder de vrijmetselaars, die vooral voorkomen binnen de bouwwereld, leeft waarschijnlijk het gedachtegoed van de Rozenkruisers en Atlantis, inclusief de zoektocht naar de bron van het eeuwige leven. Vrijmetselende architecten hebben dus vergelijkbare ontwerpen opgesteld voor Hainan en Almere.

 

Het oorspronkelijke bedrag voor ontwikkelingskosten voor de Almeerse Floriade (77 miljoen euro) verwijst ook naar de vrijmetselarij, net als de geometrische figuren in het ontwerp. Voor vrijmetselaars is geometrie namelijk de taal van God of hun god.

Niet het plan voor de Almeerse Floriade maar voor het nieuw te bouwen Atlantis Sanya, met iconisch gebouw als Huis van Salomon (www.atlantissanya.com).

 

 

Het griezelige van de utopische samenleving op Nova Atlantis is dat het geen democratie is. Het werkelijke bestuur over de stad is in handen van wetenschappers en technici, omdat die het nu eenmaal beter weten. Ook moet de natuur volgens Bacon wijken voor de mens.

 

Voor alle duidelijkheid: voor mij is Nova Atlantis maar een verhaal. Dat is het blijkbaar echter niet voor ontwerper van de komende Floriade Winny Maas van MVRDV en voor vrijmetselaar, pardon PvdA-wethouder in Almere Henk Mulder. Op kosten van de belastingbetaler willen zij, onder de vlag van de Almeerse Floriade, aan de wereld een eng toekomstideaal opdringen terwijl iedereen eigenlijk een bloemententoonstelling verwacht.

 

Het is schandalig dat dit zo gebeurt. Onze mooie Camping Waterhout moet volgens het huidige plan voor veel belastinggeld worden uitgekocht terwijl dat niet nodig is. De strakke rechthoekvorm hoeft helemaal niet en de tentoonstelling kan gemakkelijk worden aangelegd zonder massale bomenkap of kostbare en gedwongen verhuizing van de bestaande bedrijven. De Floriade 2022 moet gewoon weer een bloemententoonstelling worden, zonder enge toekomstidealen en zonder vernietiging van de Almeerse natuur aan de zuidoever. Er vliegen tenslotte zelfs roofvogels (beschermd!) en bij het eiland hebben bevers (beschermd!) een burcht gebouwd.

 

Wij hebben een bijzonder verachtelijk College van Burgemeester en Wethouders ...

 

Burgemeester en wethouders liegen en bedriegen voortdurend over de huidige massale bomenkap in Almere. In 2005 bleken bijvoorbeeld enkele paardekastanjes aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Het advies van boomdeskundigen (bv. uit Wageningen) was dat in dergelijke gevallen maar beter alleen de ernstig zieke exemplaren verwijderd konden worden, om verspreiding van de ziekteverwekkende bacterie te voorkomen. Bij preventief ruimen van alle kastanjes zouden bovendien ook de ziektebestendige exemplaren verdwijnen. Toch haalde de gemeente Almere alle kastanjes weg, onder het mom van ziektebestrijding. Enkele jaren later was er sprake van overlast door de zogenaamde pluisjespopulieren. Vrouwelijke exemplaren produceerden zoveel zaadpluis dat er een sneeuwlandschap ontstond. De gemeente haalde daarop ALLE populieren weg, ook de mannelijke exemplaren zonder zaadpluis en ook de populiersoorten die geen zaadpluis produceren. In 2018 werd duidelijk dat meerdere essen in Almere aangetast waren door de essentaksterfte. Het advies van deskundigen was hetzelfde als bij de kastanjebloedingsziekte: alleen ernstig zieke exemplaren weghalen en mogelijk ziektebestendige exemplaren laten staan. Opnieuw haalde de gemeente ALLE essen weg. Bovendien weigert de gemeente zich aan de herplantplicht te houden. Slechts mondjesmaat worden er in de wijken nieuwe bomen geplant.

 

Ook zonder de opzichtige smoesjes ("achterstallig onderhoud," "verbetering groenstructuur") kapt de gemeente massaal bomen. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft bij Almere namelijk uitgebreide bossen aangelegd omdat de stad geen bewerkelijk openbaar groen (plantsoenen) maar bosschages en brede groenstroken moest krijgen. In de afgelopen jaren zijn deze bossen echter op grote schaal weggehaald. Het verwerpelijke daarbij is dat de gemeente toch reclame blijft maken voor Almere als groene stad. Mensen kopen bijvoorbeeld een kavel naast een groenstrook vanwege de belofte dat het altijd groen zal blijven, waarna de gemeente alle bomen en struiken weghaalt. Dit liegen en bedriegen door de gemeente Almere is structureel. Inmiddels is onze stad grotendeels veranderd van een groene parkachtige omgeving in een uitgestrekte kale oostblokstad, vrijwel zonder bomen maar met eindeloze gebouwblokken in sovjetstijl. Blijkbaar vinden de wethouders dat mooi voor ons.

 

Satansplein Almere

 

Almere is een volledig nieuw ontworpen stad in de polder. De eerste huizen werden opgeleverd in 1976 en er wonen nu bijna 200.000 mensen. Het Stationsplein werd aangelegd rond 1980. Opvallend is dat op de officiële stadsplattegrond van de gemeente het plein tot 2015 de vorm van het gezicht van de gehoornde god uit wicca en de Europese voorchristelijke heksencultus had. Extra opvallend is dat de vorm er eigenlijk niet echt was, omdat de kleine straatjes die de hoorns zouden moeten vormen, in werkelijkheid ontbreken. De hoorns op de kaart werden gesuggereerd door de uitbouw van het dak van het stationsgebouw. Om het gezicht blijkbaar symmetrisch te houden werd een werkelijk bestaand zijstraatje aan de rechterkant van het plein weggelaten op de kaart. Een hogere ambtenaar binnen de gemeente zorgde er blijkbaar nauwgezet voor dat het plein hoe dan ook weergegeven werd als het gezicht van de gehoornde god.

Utopia Almere

 

Tot 2015 werd het Stationsplein in Almere op de officiële stadsplattegrond van de gemeente weergegeven in de vorm van het gezicht van de gehoornde god  uit Wicca/illuminati. Het gezicht kijkt door de Stationsstraat naar de Utopiatoren over een afstand van precies een Engelse mijl. Die toren is rond 1996 ontworpen door stedenbouwkundige Paul de Maar en is gebouwd door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Projectleider was destijds Dick van den Berg. De zichtas naar de Utopiatoren bleef zorgvuldig gehandhaafd tijdens de uitbreiding van het stadscentrum (2005-2007) onder supervisie van toenmalige PvdA-wethouder Adri Duivesteijn. Burgemeester van Almere was toen Annemarie Jorritsma.

Floriade 2022 Almere

 

De internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022 (met als thema Stad van de Toekomst) komt niet te liggen rond het kasteel van Almere wat logisch was geweest. Dankzij onderhandelingen door voormalige PvdA-wethouder Adri Duivesteijn komt het terrein te liggen bij de Utopiatoren. De kosten voor de Floriade 2022 zijn officieel geraamd op precies 77 (!) miljoen euro. Dat getal wordt niet zomaar genoemd. Vrijmetselaarsloges bevinden zich bijvoorbeeld bij voorkeur op nummer 77 (bv. Hoge Gouwe in Gouda, Turfsingel in Groningen, Waldeck Pyrmontsingel in Nijmegen). Het speciaal op 77 graden westerlengte gebouwde Pentagon werd in 2001 getroffen door een vliegtuig met vluchtnummer 77. De vrijmetselaar Anders Breivik schoot in 2011 net zolang mensen neer tot er 77 doden waren. Let ook op de strakke geometrische vormen in het ontwerp. Het plan wordt geperst tussen de snelweg en de hoogspanninglijn (de zwarte stippen in het Weerwater). De opzet is niet werkelijk tuinbouwkundig of botanisch van aard omdat bijvoorbeeld planten gerangschikt zullen worden volgens hun Latijnse naam en dus niet volgens licht- of grondbehoeften. Blijkbaar gaat het bij het plan helemaal niet om planten of bloemen maar om net als bij de afgelopen Olympische Spelen een vrijmetselaar/illuminatiboodschap uit te dragen aan een internationaal publiek.