(Hier wil ik duidelijk maken dat er volgens mij iets mis is in Nederland, wat betreft de manier waarop ons land bestuurd wordt. Op de bladzij "Hoe dan wel" probeer ik aan te geven wat er zou moeten veranderen. Onder "NWO, Illuminati" en "Amousiamanie" vindt U artikelen over vrijmetselarij en de negatieve invloed ervan op onze democratische rechtsstaat. "Eerie Almere" en "Eng in Almere" gaan niet over mij maar over bizarre bouwwerken en symbolen in Almere. Bij "Alternatief nieuws" vindt U verwijzingen naar door mij goedgekeurde, andere internetpagina's. Bij "Gastenboek" kunt U tenslotte eventueel een boodschap achterlaten.)

 

 

 

Weg met DIT bestuur van Nederland ...

 

 

Wat is er toch in vredesnaam aan de hand in Nederland? Toen ik als kind in Utrecht opgroeide, had ons land een redelijk welvarende, vriendelijke en veilige samenleving. Daarvan lijkt tegenwoordig elke dag weer minder sprake te zijn, met bijvoorbeeld steeds meer misdaad en geweld en met een bevolking in steeds grotere financiële problemen.

 

Ik weet wat U nu denkt: "Nou nou, is dat niet wat overdreven? Nederland is heel rijk en veilig, hoor!" U wordt namelijk door de media beïnvloed om zo te denken. Op televisie zijn voortdurend lachende wethouders en ministers te zien, die veel visie hebben en krachtige maatregelen nemen om alle problemen op te lossen. Het politieke commentaar van de meeste journalisten en redacteuren in de babbelprogramma's is vaak alleen positief of kritisch positief over het bestuur van Nederland en de vele, zeer vele nieuwe wetten waarmee alles weer goed komt. Kortom, er is NIETS aan de hand. Toch worden er bijvoorbeeld tegenwoordig bijna 200 moorden per jaar gepleegd in Nederland, terwijl dat in de vorige eeuw nog heel anders lag. Tot ongeveer 1970 of 1980 was er sprake van tussen de ongeveer dertig en veertig moorden per jaar. Daarna ging dat aantal als een raket omhoog. Er worden in Nederland ook elke maand bijna 1000 auto's en 60.000 fietsen gestolen en winkeldiefstal vindt zo grootschalig plaats, dat het niet meer te registreren valt. Bij de aantallen misdaden wordt er tegenwoordig ook gegoocheld met feiten en cijfers. Wat in het buitenland vanwege twintig messteken een brute moord heet, wordt in ons land doodslag genoemd als de dader alleen al zegt dat hij het niet zo bedoeld had.

 

Het vertrouwen in justitie is inmiddels zo gedaald dat mensen nog maar in een kwart van de gevallen aangifte van criminaliteit doen bij de politie. Aangiftes hebben toch geen zin omdat justitie de door de politie opgespoorde boeven direct weer laat gaan of slechts kinderachtige taakstraffen uitdeelt. Eigenlijk wordt criminaliteit tegenwoordig zelfs beloond. De zogenaamde treitervlogger Ismail Ilgun die een strafbaar feit pleegde door een Zaans raadslid te bedreigen, mocht daarna video's maken voor het Algemeen Dagblad. Haatimams die in het Arabisch oproepen om Joden en afvalligen te doden, mogen gewoon meebabbelen in de praatprogramma's. Ook bijvoorbeeld Heineken-ontvoerder en afperser Willem Holleeder is in de media tot bekende televisiepersoonlijkheid gemaakt, vooraf aan zijn veroordeling tot levenslang.

 

In werkelijkheid verandert Nederland al zo'n twintig of dertig jaar geleidelijk in een troosteloos en agressief Oostblokland waar steeds minder mensen zich nog verantwoordelijk voelen voor wat dan ook. Overal vandalisme, zwerfvuil en hondepoep. In de steden een anonieme en ongeïnteresseerde samenleving waarvoor vrijwel niemand zich nog wil inzetten. Voor Nederland lijkt er geen Nederlandse toekomst meer te zijn. Vooral de linkse kerk heeft middels het bevorderen van immigratie, multicultuur en internationalisering alleen maar hard gewerkt aan het ondermijnen van de Nederlandse natiestaat, met blijkbaar als doel de uiteindelijke vestiging van een politiestaat.

 

Er is inmiddels een extreme bureaucratie, een kolossale Staat met rond de 1 miljoen ambtenaren en 1,5 miljoen trendvolgers bij gesubsidieerde instellingen. Een bestuurlijke elite met bij voorbeeld onderwijsbestuurders die indirect over hun eigen salarisverhoging kunnen beslissen, de rekening doorschuiven naar de belastingbetaler en inmiddels met hun salaris in de buurt komen van de president van Amerika. Bijna elke Nederlandse minister heeft nu de beschikking over een eigen Audi A8 met drie chauffeurs. De bestuurlijke elite komt ook altijd met alles weg en weet zich onaantastbaar (Joris Demmink).

 

Tegelijk een gestage verarming van de bevolking door de Euro, explosief stijgende vaste lasten, voortdurende belastingverhogingen en steeds maar weer loonmatiging. Overal camera's en persoonsregistratie. Een Crisis- en herstelwet waarmee de Staat de burgers opzij kan schuiven. Geen inspraak meer maar participatieregelingen, waarbij de Staat bepaalt wie mag participeren. De nieuwe Wet openbaarheid van bestuur maakt het juist mogelijk dat de Staat alles naar believen kan geheimhouden. Steeds meer terreur tegen de eigen burgers (wel een Wet Mulder maar geen aanpak van zogenaamde kleine criminaliteit; forse boetes voor kleine parkeerovertredingen enz.). De Staat gaat zelfs over tot intimidatie van politieke dissidenten door in het holst van de nacht een grote politiemacht af te sturen op mensen zoals Gregorius Nekschot, Hans Smolders, Jan van der Land (op dat moment 70 jaar), Hans Holtrop, Micha Kat of Bob Smalhout (op dat moment 80 jaar). Omdat zij kritiek leveren.

Met on-Nederlandse en grauwe en lelijke bouwsels streeft de Staat bij de inrichting van de openbare ruimte naar maximale ontworteling en vervreemding

 

Via televisie worden wij gehersenspoeld. Alleen maar voetbal, stompzinnige lottoshows en eindeloos vaak dezelfde linkse mensen die blijkbaar een volgens de Staat toegestane mening verkondigen. Mensen met een ander politiek geluid worden door de Staatstelevisie bijvoorbeeld raar in beeld gebracht of worden overspoeld met discussietrucjes zoals eindeloos relativeren, voor elk detail een argument eisen maar de hoofdgedachte negeren, woorden in de mond leggen en daarop aanvallen, doodzwijgen, belachelijk maken enz.

"Wilders is een populist." Hahaha, wat een fantastische humor! Geniaal! Hahaha!

"Wilders is een fascist." Oh, wat ontzettend spitsvondig! Hahaha!

"Wilders is gek." Briljant! Briljant!

(Alle toeschouwers staan op om te applaudisseren voor Maarten van Rossem/ Freek de Jonge/ Thomas von der Dunk enz.)

 

Vreselijk.

 

Schandalig is ook dat wij tegenwoordig via de media ronduit worden voorgelogen. Er is sprake van gelijkgeschakelde politici én journalisten die alleen maar een politiek correcte mening uitdragen. Bekijkt U als voorbeeld maar eens de volgende kaart van het toenmalige Palestina.

Links het Engelse voorstel uit 1922 voor opdeling van het mandaatgebied en rechts het resultaat van de onderhandelingen in een atlas uit 1936

 

Na de val van het Ottomaanse Rijk en voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog viel het gebied onder Brits bestuur maar er werd onderhandeld over zelfbestuur. Toen Israël in 1948 zichzelf als staat uitriep, bezette Jordanië de Westelijke Jordaanoever omdat dat land niet wilde dat Jeruzalem onder Joods gezag zou gaan vallen. In Jeruzalem werden synagoges opgeblazen en de stad werd etnisch gezuiverd van Joden. Er is tegenwoordig dus geen sprake van Israëlische bezetting zoals de media ons steeds voorspiegelen, maar eerder van bevrijding van Judea en Samaria. Merk ook op dat er in Israël meer dan een miljoen moslims wonen en dat deze in 1948 dus NIET collectief verjaagd zijn.

 

Op dezelfde manier heeft de pers ons over de Joegoslavische burgeroorlog voortdurend opzettelijk verdraaide informatie gegeven. In werkelijkheid vormden de UCK-strijders geen heldhaftige verzetsstrijders zoals de kranten ons lieten geloven, maar trokken zij 's nachts vanuit het door Nederland beschermde gebied naar Servische dorpen om daar vrouwen en kinderen op beestachtige wijze te vermoorden. Waarop de Serviërs wraak namen. Ook over het neerschieten van vlucht MH17 in 2014 boven de Oekraïne hebben wij nog steeds niet de waarheid gehoord. Nederlandse media beschuldigen over het algemeen de Russische opstandelingen, terwijl verschillende buitenlandse media andere mogelijkheden openhouden, zoals een fout van het Oekraïense leger.

In de loop van honderdduizenden jaren komen de pieken respectievelijk dalen van de temperatuur eerst en volgen die van de hoeveelheid kooldioxide in de lucht honderden jaren later. Oorzaak en gevolg zijn dus waarschijnlijk andersom.

 

Wat betreft het klimaat worden wij al tientallen jaren op de kast gejaagd met de meest verschrikkelijke doemscenario's die blijkbaar alleen afgewend kunnen worden, als wij nog meer belasting betalen en onze beslissingsbevoegdheid overdragen aan onduidelijke internationale organisaties. Milieuvervuiling, zure regen, gat in de ozonlaag, nieuwe ijstijd en dan nu klimaatverandering, terwijl het klimaat op aarde al 4,6 miljard jaar verandert. Nederlandse media dragen voortdurend uit dat de mens met het verbranden van fossiele brandstoffen opwarming van de aarde en klimaatverandering veroorzaakt. Inmiddels zijn er echter verschillende verklaringen in wetenschappelijke tijdschriften geweest, ondertekend door tienduizenden wetenschappers, waarin gesteld wordt dat een opwarming van de aarde niet veroorzaakt wordt door de mens.

 

Eigenlijk lijkt het erop dat men met de huidige vreemde nieuwsonderwerpen (die elders helemaal geen nieuws zijn) de aandacht wil afleiden van de echte problemen zoals de algemene verpaupering van ons land, de massale immigratie die onze verzorgingsstaat onder druk zet, en de radicale islamisten die in oorlog lijken met het Westen. In ieder geval kunt U het huidige journaal en de huidige actualiteitenprogramma's maar beter niet meer vertrouwen als hun berichtgeving over onderwerpen zoals Israël, islam, Rusland of het klimaat gaat. Het echte nieuws krijgt U ook niet meer te horen omdat het Nederlandse journaal slechts gevuld wordt met onzin en hysterie.

 

Volgens mij werkt ook de democratische besluitvorming in Nederland niet meer. Terwijl een meerderheid van de bevolking in 2005 tegen een nieuwe Grondwet voor de EU stemde, werd deze een paar jaar later toch, maar dan onder een andere naam ingevoerd. Bij de kamerverkiezingen van 2012 stemden mensen op de VVD omdat zij waarschijnlijk een rechts-liberaal-conservatief beleid wilden, of op de PvdA wat betreft de mensen die een progressief-sociaal beleid wilden. Geen enkele kiezer heeft aangegeven dat er een totaal onlogisch kabinet van PvdA en VVD moest komen, en toch kwam dat er. Bij de verkiezingen van 2017 werd dat kabinet terecht volledig weggestemd (de VVD verloor 8 en de PvdA 29 zetels) en dus ...  kwam er opnieuw een onlogische regeringscoalitie van politiek links en rechts. Bijna het eerste wat de nieuwe coalitie deed, was het afschaffen van het raadgevend referendum. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking, meer dan 80 procent, is verder tegenstander van open personenverkeer met Bulgarije, Roemenië en de Oekraïne en toch wordt het doorgevoerd.

Vreemde gebaren bij de elite: pyramideteken bij veronderstelde illuminati zoals nationale socialist Adolf Hitler, zangeres Beyoncé Knowles en vervolgens zakenman en "filantroop" Warren Buffett en televisiepresentator AJ Calloway boven, en nieuw ontwikkeld omgekeerd pyramideteken bij vrijmetselaars zoals bondskanselier Angela Merkel, minister-president Mark Rutte, burgemeester Sjoerd Potters en VVD-voorzitter Henry Keizer onder

 

Eigenlijk lijkt het er nog het meest op dat wij in Nederland en in EU-verband in de richting van een totalitaire Staat gaan, zeg maar een nieuwe en stalinistische Sovjet-Unie. Anonieme en machteloze burgers worden daarin bestuurd door een ongekozen en onbekende elite. Deze ontwikkeling is structureel. Het is namelijk net alsof alleen bij voorbeeld wetten en besluiten worden doorgevoerd die goed zijn voor de Staat. Macht en geld verschuiven van de burgers naar de overheid en van landelijke overheden weer naar ondemocratisch bestuurde, internationale organisaties. Dit proces, duidelijk tegen de wens van de bevolking in, gaat gepaard met opvallende signalen door de bestuurlijke elite en vreemde symbolen in de openbare ruimte. Steeds weer een reuzenrad, een Huis van Salomon of lelijke onmenselijke sovjetarchitectuur. Op deze pagina probeer ik te achterhalen waarom de zaken gebeuren zoals zij gebeuren, en als echte complottheoreticus haal ik daar ook de vrijmetselaars en illuminati bij. Het vrimetselaarsideaal is namelijk hetzelfde als het sovjetideaal. Ik hoop maar dat U wat gaat nadenken over wat ik allemaal beweer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Pim van Kesteren

 

 

"Vrijmetselaars bestaan helemaal niet! Dat is een verzinsel van aluhoedjes en complotidioten!"

 

"Er is NIETS aan de hand!" (Links Madonna, midden het podium tijdens een optreden van Miley Cyrus en rechts verboden archeologie van Klaus Dona)