(Hier wil ik duidelijk maken dat er volgens mij iets mis is in Nederland, wat betreft de manier waarop ons land bestuurd wordt. Op de bladzij "Hoe dan wel" probeer ik aan te geven wat er zou moeten veranderen. Onder "NWO, Illuminati" vindt U artikelen over vrijmetselarij en de negatieve invloed ervan op onze democratische rechtsstaat. "Eng in Almere" gaat niet over mij maar over bizarre bouwwerken en symbolen in Almere. Bij "Gastenboek" kunt U tenslotte eventueel een boodschap achterlaten.)

 

 

 

Weg met DIT bestuur van Nederland ...

 

 

Wat is er toch in vredesnaam aan de hand in Nederland? Toen ik als kind in Utrecht opgroeide, had ons land een redelijk welvarende, vriendelijke en veilige samenleving. Daarvan lijkt tegenwoordig elke dag weer minder sprake te zijn, met bijvoorbeeld steeds meer misdaad en geweld en met een bevolking in steeds grotere financiële problemen.

 

Ik weet wat U nu denkt: "Nou nou, is dat niet wat overdreven? Nederland is heel rijk en veilig, hoor!" U wordt namelijk door de media beïnvloed om zo te denken. Op televisie zijn voortdurend lachende wethouders en ministers te zien, die veel visie hebben en krachtige maatregelen nemen om alle problemen op te lossen. Het politieke commentaar van de meeste journalisten en redacteuren in de babbelprogramma's is vaak alleen positief of kritisch positief over het bestuur van Nederland en de vele, zeer vele nieuwe wetten waarmee alles weer goed komt. Kortom, er is NIETS aan de hand. Toch worden er bijvoorbeeld tegenwoordig bijna 200 moorden per jaar gepleegd in Nederland, terwijl dat in de vorige eeuw nog heel anders lag. Tot ongeveer 1970 of 1980 was er sprake van tussen de ongeveer dertig en veertig moorden per jaar. Daarna ging dat aantal als een raket omhoog. Er worden in Nederland ook elke maand bijna 1000 auto's en 60.000 fietsen gestolen en winkeldiefstal vindt zo grootschalig plaats, dat het niet meer te registreren valt.

 

 

In werkelijkheid verandert Nederland al zo'n twintig of dertig jaar geleidelijk in een troosteloos en agressief Oostblokland waar steeds minder mensen zich nog verantwoordelijk voelen voor wat dan ook. Overal vandalisme, zwerfvuil en hondepoep. In de steden een anonieme en ongeïnteresseerde samenleving waarvoor vrijwel niemand zich nog wil inzetten. Voor Nederland lijkt er geen Nederlandse toekomst meer te zijn. Vooral de linkse kerk heeft middels het bevorderen van immigratie, multicultuur en internationalisering alleen maar hard gewerkt aan het ondermijnen van de Nederlandse natiestaat, met blijkbaar als doel de uiteindelijke vestiging van een politiestaat.

 

Er is inmiddels een extreme bureaucratie, een kolossale Staat met rond de 1 miljoen ambtenaren en 1,5 miljoen trendvolgers bij gesubsidieerde instellingen. Een bestuurlijke elite met bij voorbeeld onderwijsbestuurders die indirect over hun eigen salarisverhoging kunnen beslissen, de rekening doorschuiven naar de belastingbetaler en inmiddels met hun salaris in de buurt komen van de president van Amerika. Bijna elke Nederlandse minister heeft nu de beschikking over een eigen Audi A8 met drie chauffeurs. De bestuurlijke elite komt ook altijd met alles weg en weet zich onaantastbaar (Joris Demmink).

 

Tegelijk een gestage verarming van de bevolking door de Euro, explosief stijgende vaste lasten, voortdurende belastingverhogingen en steeds maar weer loonmatiging. Overal camera's en persoonsregistratie. Een Crisis- en herstelwet waarmee de Staat de burgers opzij kan schuiven. Geen inspraak meer maar participatieregelingen, waarbij de Staat bepaalt wie mag participeren. De nieuwe Wet openbaarheid van bestuur maakt het juist mogelijk dat de Staat alles naar believen kan geheimhouden. Steeds meer terreur tegen de eigen burgers (wel een Wet Mulder maar geen aanpak van zogenaamde kleine criminaliteit; forse boetes voor kleine parkeerovertredingen enz.). De Staat gaat zelfs over tot intimidatie van politieke dissidenten door in het holst van de nacht een grote politiemacht af te sturen op mensen zoals Gregorius Nekschot, Hans Smolders, Jan van der Land (op dat moment 70 jaar), Hans Holtrop, Micha Kat of Bob Smalhout (op dat moment 80 jaar). Omdat zij kritiek leveren.

Met on-Nederlandse en grauwe en lelijke bouwsels streeft de Staat bij de inrichting van de openbare ruimte naar maximale ontworteling en vervreemding

 

Via televisie worden wij gehersenspoeld. Alleen maar voetbal, stompzinnige lottoshows en eindeloos vaak dezelfde linkse mensen die blijkbaar een volgens de Staat toegestane mening verkondigen. Mensen met een ander politiek geluid worden door de Staatstelevisie bijvoorbeeld raar in beeld gebracht of worden overspoeld met discussietrucjes zoals eindeloos relativeren, voor elk detail een argument eisen maar de hoofdgedachte negeren, woorden in de mond leggen en daarop aanvallen, doodzwijgen, belachelijk maken enz.

"Wilders is een populist." Hahaha, wat een fantastische humor! Geniaal! Hahaha!

"Wilders is een fascist." Oh, wat ontzettend spitsvondig! Hahaha!

"Wilders is gek." Briljant! Briljant!

(Alle toeschouwers staan op om te applaudisseren voor Maarten van Rossem/ Freek de Jonge/ Thomas von der Dunk enz.)

 

Vreselijk.

 

Schandalig is ook dat wij tegenwoordig via de media ronduit worden voorgelogen. Er is sprake van gelijkgeschakelde politici én journalisten die alleen maar een politiek correcte mening uitdragen. Bekijkt U als voorbeeld maar eens de volgende kaart van het toenmalige Palestina.

Links het Engelse voorstel uit 1922 voor opdeling van het mandaatgebied en rechts het resultaat van de onderhandelingen in een atlas uit 1936.

 

Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog viel het gebied, na de val van het Ottomaanse Rijk, onder Brits bestuur maar er werd onderhandeld over zelfbestuur. Omdat Jordanië niet wilde dat Jeruzalem onder Joods gezag zou gaan vallen, bezette dat land in 1948 militair de westelijke Jordaanoever. Er is dus geen sprake van Israëlische bezetting zoals de huidige media ons steeds voorspiegelen, maar eerder van bevrijding van Judea en Samaria. Op dezelfde manier heeft de pers ons over de Joegoslavische burgeroorlog voortdurend opzettelijk verdraaide informatie gegeven. In werkelijkheid vormden de UCK-strijders geen heldhaftige verzetsstrijders zoals de kranten ons lieten geloven, maar trokken zij 's nachts vanuit het door Nederland beschermde gebied naar Servische dorpen om daar vrouwen en kinderen op beestachtige wijze te vermoorden. Waarop de Serviërs wraak namen. Ook over het verongelukken van vlucht MH17 in 2014 boven de Oekraïne hebben wij nog steeds niet de waarheid gehoord. Verschillende Oekraïense burgemeesters hebben meerdere keren stomverbaasd gemeld dat Nederland (d.w.z. minister-president Mark Rutte van de VVD en toenmalige minister Frans Timmermans van de PvdA) helemaal geen interesse toonde in de verzamelde resten en bezittingen van de Nederlandse slachtoffers in het verongelukte vliegtuig. In ieder geval kunt U het huidige journaal en de huidige actualiteitenprogramma's niet meer vertrouwen.

 

Volgens mij werkt ook de democratische besluitvorming in Nederland niet meer. Terwijl een meerderheid van de bevolking in 2005 tegen een nieuwe Grondwet voor de EU stemde, werd deze een paar jaar later toch, maar dan onder een andere naam ingevoerd. Bij de kamerverkiezingen van 2012 stemden mensen op de VVD omdat zij waarschijnlijk een rechts-liberaal-conservatief beleid wilden, of op de PvdA wat betreft de mensen die een progressief-sociaal beleid wilden. Geen enkele kiezer heeft aangegeven dat er een totaal onlogisch kabinet van PvdA en VVD moest komen, en toch kwam dat er. Bij de verkiezingen van 2017 werd dat kabinet terecht volledig weggestemd (de VVD verloor 8 en de PvdA 29 zetels) en dus ...  wordt er onderhandeld over opnieuw een onlogische regeringscoalitie van politiek links en rechts. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking, meer dan 80 procent, is tegenstander van open personenverkeer met Bulgarije, Roemenië en de Oekraïne en toch wordt het doorgevoerd.

 

Eigenlijk lijkt het er nog het meest op dat wij in Nederland en in EU-verband in de richting van een totalitaire Staat gaan, zeg maar een nieuwe en stalinistische Sovjet-Unie. Dat is dan de zogenaamde nieuwe wereldorde waarin anonieme en machteloze burgers bestuurd worden door een ongekozen en onbekende elite. Deze ontwikkeling is structureel. Het is net alsof alleen bij voorbeeld wetten en besluiten worden doorgevoerd die goed zijn voor de Staat. Macht en geld verschuiven van de burgers naar de overheid en van landelijke overheden weer naar ondemocratisch bestuurde, internationale organisaties. Dit proces, duidelijk tegen de wens van de bevolking in, gaat gepaard met opvallende signalen en symbolen in de openbare ruimte. Steeds weer een reuzenrad, een Huis van Salomon of lelijke sovjetarchitectuur. Op deze pagina probeer ik te achterhalen waarom de zaken gebeuren zoals zij gebeuren, en als echte complottheoreticus haal ik daar ook de vrijmetselaars en illuminati bij. Ik hoop maar dat U wat gaat nadenken over wat ik allemaal beweer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Pim van Kesteren

En zo mooi was ons Nederlandse geld voor de geleidelijke invoering van de politiestaat